ICE I AICE DIPLOME

uvod u ice i aice diplome

Kembridž IGCSE program za učenike I i II razreda

Program IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), prema kojem rade učenici I i II razreda International School, predstavlja najpopularniju međunarodnu kvalifikaciju na svetu za učenike od 14 do 16 godina.

Program priznaju vodeće svetske obrazovne institucije, zbog čega isti predstavlja internacionalni pasoš za napredak i uspeh. Razvijan je i testiran prethodnih 25 godina i škole širom sveta smatraju ga proverenim putem za akademski razvoj učenika.

Ovaj program kod učenika razvija znanje, razumevanje i veštine u pogledu:

 • sadržaja predmeta
 • primene znanja u poznatim i nepoznatim situacijama
 • intelektualne radoznalosti
 • fleksibilnosti i prilagođavanja promenama
 • rada i komunikacije na engleskom
 • uticaja na ishode učenja
 • kulturološke svesti

Ovaj pažljivo dizajniran program omogućava učenicima ne samo da unaprede svoja znanja već i da razviju kreativno, kritičko i problemsko mišljenje. Ukratko, predstavlja odličnu odskočnu dasku za naredni, napredni nivo.

Kembridž ICE – odskočna daska za napredni nivo

Na kraju II godine Kembridž IGSCE programa, učenici dobijaju međunarodnu diplomu International Certificate of Education (ICE) Univerziteta u Kembridžu i prelaze na viši nivo, takozvani Advanced ili A-level. Da bi zaslužili ovu prestižnu diplomu kao potvrdu znanja koja su sticali prethodne dve godine, neophodno je da sa zadovoljavajućom ocenom polože svih sedam predmeta koje su pohađali. ICE diploma učenicima omogućava da nastave školovanje na naprednom Kembridž A-level programu, bilo u International School, bilo u inostranstvu. ICE diplomu priznaju ne samo visokoškolske ustanove i poslodavci širom sveta kao dokaz izuzetnih akademskih dostignuća već je mnogi univerziteti čak i zahtevaju pri upisnoj proceduri.

Posetite Kembridžov veb-sajt za više informacija:
➪ Cambridge ICE

Kembridž napredni A-level za učenike III i IV razreda

Advanced International Certificate of Educatio brosuraHiljade učenika širom sveta uspeva da zauzme mesto na vodećim svetskim univerzitetima upravo zahvaljujući tome što su dobili diplomu AICE (Advanced International Certificate of Education).

Ovaj program potpuno priprema učenike da razumeju suštinu predmeta i kod njih razvija nezavisno mišljenje.

Radimo prema programu koji priznaju i vrednuju univerziteti širom sveta i koji kod naših učenika razvija znanje, razumevanje i veštine u pogledu:

 • suštinskog razumevanja predmeta
 • nezavisnog mišljenja
 • primene znanja i razumevanja novih, kao i poznatih situacija
 • logičkog razmišljanja i prezentovanja koherentnih argumenata
 • procenjivanja i odlučivanja
 • rada i komunikacije na engleskom

Kembridž AICE diploma – dokaz znanja i sposobnosti

Po završetku naprednog A-levels programa, odnosno nakon IV razreda international School, učenici mogu da steknu prestižne Advanced International Certificate of Education (AICE) diplome. AICE diploma podrazumeva takozvani zlatni standard Kembridž kvalifikacija i obuhvata sva znanja koja se stiču tokom ovog programa – znanja iz jednog od paketa za koji se učenik opredelio u III i IV godini gimnazije. Posedovanje ove diplome, osim što ukazuje na visok nivo znanja učenika, svedoči i o tome da je on naučio da razmišlja kritički, da analizira podatke do kojih je došao i da svoje znanje prezentuje na najbolji način. Ukratko, ova diploma predstavlja dragocenu ulaznicu za dalje usavršavanje na najuglednijim univerzitetima širom sveta ali i za poslove u vodećim svetskim kompanijama.

Posetite Kembridžov vebsajt za više informacija:

Cambridge AICE
 
➪ Cambridge AICE Diploma recognition
 

Savremena gimnazija

Ovaj program se izvodi u International Schoolu, koji je, kao i Savremena gimnazija, deo LINKgroup Edu Alliance.

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren! Prijavite se ovde »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.