Šta je International Baccalaureate (IB)?

Organizacija International Baccalaureate® osnovana je 1968. godine sa ciljem da mladim ljudima omogući svestran i celovit razvoj putem podsticajnog i sadržajnog školskog programa. Zasnovan na etičkim principima i ideji multikulturalizma, IB Diploma program podstiče mlade da postanu ljudi koji će doprineti stvaranju boljeg, civilizovanijeg i empatičnijeg društva.

Trenutno postoji više od pet hiljada IB škola u Americi, Africi, Evropi, Aziji i na Bliskom istoku. Sve ove škole dele istu misiju – da unaprede kvalitet obrazovanja, internacionalnu svest i holistički pristup učenju. Inovativni, jedinstveni i savremeni nastavni program omogućava učenicima usvajanje potrebnih i konkurentnih znanja na osnovu kojih će moći da apliciraju za najkvalitetnije svetske univerzitete.

IB Diploma program je koncipiran tako da studente najbolje priprema za američke koledže, tako da za svakog učenika koji ima nameru da studira na nekom od američkih univerziteta IB Diploma predstavlja idealno rešenje.

Misija i vizija – potpuna ostvarenost dečjeg potencijala

Cilj International Baccalaureate® je da oblikuje brižne mlade ljude pune znatiželje i znanja, koji doprinose stvaranju boljeg i mirnijeg sveta kroz interkulturalno razumevanje i poštovanje.

Sa tim ciljem organizacija sarađuje sa školama, vladama i međunarodnim organizacijama na razvoju složenih programa međunarodnog obrazovanja i zahtevnog ocenjivanja.

Ovi programi podstiču učenike širom sveta da postanu aktivni, saosećajni i tolerantni pojedinci posvećeni celoživotnom učenju.

Jedan od glavnih razloga zbog kojih smo se odlučili da uvedemo IB Diploma Programme je upravo taj što delimo misiju i viziju

Osnovni motiv i cilj International Schoola je da pomogne svojim učenicima da postanu građani sveta koji će na osnovu svojih znanja, ideja i postupaka postati uspešni ljudi i uzori budućim generacijama.

Kvalitetno obrazovanje kao ključ uspeha daje nam sposobnost da pravilno opažamo svet oko nas, da donosimo ispravne odluke i da svoje mogućnosti, talente i potencijal koristimo na najbolji mogući način. Naša misija je da svoje učenike osposobimo i osnažimo da svojim postupcima budu nosioci pozitivnih promena u društvu.

Vođeni vizijom da naša škola bude mesto gde se rađaju nove ideje, neguju talenti i unapređuju znanja, želimo da ohrabrimo naše učenike i roditelje da nam se pridruže u zajedničkim naporima i podele sa nama radost zbog uspeha.

Priznatost IB Diploma programa u svetu

International Baccalaureate® program uživa izuzetan ugled i poštovanje u svetu visokog obrazovanja. IB Diploma program spada među najkompletnije i najkvalitetnije obrazovne programe, stoga su učenici koji steknu diplomu srednje škole po ovom programu u znatnoj prednosti za upis na neke od najboljih koledža širom sveta.

Saradnja sa zajednicom visokog obrazovanja osigurava validnost i priznatost IB diploma koje su učenici stekli, ali i neprestano usavršavanje obrazovnih usluga i mogućnosti koje IB Diploma program pruža.

Učenici koji nastave srednje obrazovanje po IB Diploma programu dobijaju priliku da se školuju po svetskim standardima i kriterijumima koji ih neposredno pripremaju za standarde svetski priznatih visokoškolskih ustanova na kojima će imati priliku da studiraju nakon što steknu IB diplomu.

IB Diploma program koji je koncipiran prema ideji celovitog razvoja učenika, sa svojim holističkim i rigoroznim pristupom srednjem obrazovanju, predstavlja svrsishodno rešenje za ambiciozne učenike sa visoko razvijenim motivom postignuća i jasno zacrtanim ciljem – da budu spremni da nastave svoj obrazovni put gde god požele i da biraju najbolje obrazovne prilike za sebe.

Savremena gimnazija

Ovaj program se izvodi u International Schoolu, koji je, kao i Savremena gimnazija, deo LINKgroup Edu Alliance.

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren! Prijavite se ovde »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.