Savremena gimnazija je Cambridge Global Perspectives škola

uvod u Kembridž gimnazija u Srbiji

Pored toga što je Savremena gimnazija najsavremenija Kembridž gimnazija u Srbiji, možemo se pohvaliti i da smo jedna od retkih Cambridge Global Perspectives škola u regionu. To znači da naši učenici imaju priliku da pohađaju jedinstveni, interdisciplinarni predmet Globalne perspektive i da zahvaljujući tome neprestano uvećavaju obim svojih veština, razvijaju kritičko mišljenje i uče na kreativan način.

Šire posmatrano, celokupan pristup i način rada u Savremenoj gimnaziji je drugačiji, inovativan, interdisciplinaran i kreativan, zbog čega, između ostalog, zavređuje mesto među Cambridge Global Perspectives školama.

Razvoj kritičkog i problemskog mišljenja | Cambridge Global Perspectives škola

Prilikom rada na programu Globalne perspektive, učenici će sticati znanja i veštine iz različitih predmeta i učiti kako da ih objedine i primene prilikom rešavanja konkretnih zadataka i u realnim životnim situacijama. Oni će saznavati sve što ih zanima o aktuelnim temama i važnim globalnim pitanjima koja ih zanimaju. Istraživaće, donositi sopstvene zaključke i izražavati svoje mišljenje. Znanje koje na taj način usvajaju biće savremeno i primenjivo.

Primera radi, pronalaženje određenih rešenja zahtevaće istovremeno znanja iz hemije, biologije i geografije, dok će za druge biti potrebno da objedine i primene znanja iz istorije, savremenih međunarodnih odnosa i ekonomije. Upravo to će naučiti na predmetu Globalne perspektive – da usvoje i kombinuju znanja iz više različitih oblasti i primene ih u rešavanju konkretnih situacija. A upravo takvo znanje je potrebno za uspešan nastavak školovanja, odnosno za upis i pohađanje fakulteta u zemlji ili inostranstvu.

Veštine za uspeh u svakom pogledu | Cambridge Global Perspectives škola

Ovakav inovativni način rada postavlja akademsko znanje u praktičan, realan kontekst. Učenicima omogućava da razvijaju nezavisno kritičko i problemsko mišljenje, kao i da jačaju svoje istraživačke, komunikativne i veštine timskog rada, što je neophodno za uspeh u školovanju, tokom studija i kasnije u karijeri.

Čak pruža i značajne prednosti, naročito ukoliko se ima u vidu da se najviše kritika upućuje na račun neprimenjivosti i nepraktičnosti prevashodno teorijskog znanja koje učenici u Srbiji usvajaju tokom školovanja, kao i na račun neusaglašenosti obrazovog sistema sa potrebama i zahtevima privrede. Ove kritike ne važe za obrazovanje koje učenici dobijaju u Savremenoj gimnaziji. Naime, upravo interdisciplinarni način rada i sam predmet Globalne perspektive koji se na tom principu zasniva, omogućavaju da se ovi nedostaci edukativnog sistema prevaziđu i učenicima prenese praktično i primenjivo znanje koje će ih učiniti konkurentnim.

Izborom Kembridž predmeta Globalne perspektive i načina rada učenicima se pruža najbolja prilika da budu uspešni ne samo iz svih predmeta u gimnaziji, već i da uspešno nastave akademski razvoj i da imaju izuzetne izglede za uspešnu karijeru u budućnosti.

Savremena na Kembridžovom veb-sajtu

Savremena gimnazija našla se na uglednom sajtu Odeljenja za međunarodne ispite Univerziteta u Kembridžu (CAIE), i to zbog stvarno drugačijih časova i inovativnog pristupa nastavi.

Opisujući izuzetnost programa i kreativnost časova, autori su posebno istakli integraciju Globalnih perspektiva u nastavu Nacionalnog programa u cilju razvijanja veštine kritičkog mišljenja. Savremena gimnazija se tako našla među tri jedinstvene studije slučaja koje su predstavljene svetu kao primer dobre prakse u obrazovanju.

Da biste pročitali ceo tekst koji je CAIE objavio o Savremenoj gimnaziji, posetite njihov sajt.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.