The International Baccalaureate (IB) Diploma program

uvod u program

International Baccalaureate Organisation (IB) akreditovala je International School kao IB World School pod brojem 062142, čime je International School postao ovlašćen za sprovođenje priznatog International Baccalaureate (IB) Diploma programa.

Na taj način International School učenicima daje mogućnost da treću i četvrtu godinu srednje škole (Year 12, Year 13) polažu po IB Diploma programu i steknu međunarodno priznatu IB diplomu i sertifikate.

SKENIRAN DOKUMENT

International School kao IB World School svojim učenicima olakšava upis svetskih univerziteta zahvaljujući raznovrsnom nastavnom planu i programu koji pokriva njihova različita interesovanja i pristupu koji ih uči da poštuju različitosti, razvijaju kritičko mišljenje, neguju svoju znatiželju, uspešno rešavaju kompleksne probleme i podstiče ih na celoživotno učenje.

Sveobuhvatan plan i program

Koncipiran kao spoj obaveznih i izbornih predmeta, IB Diploma Programme učenicima nudi sveobuhvatno znanje koje ih usmerava ka razvoju kompletne ličnosti.

Na ovaj način učenici neguju holistički pristup obrazovanju pohađanjem i prirodnih i društvenih nauka, kao i stranih jezika, s tim da sami mogu izabrati koji predmet u okviru grupe najviše odgovara njihovim interesovanjima.

Međunarodno priznata IB diploma i sertifikati

Na IB Diploma programu učenici mogu steći svetski prestižnu IB diplomu (The Diploma of the International Baccalaureate), koja će im otvoriti vrata najvećih svetskih univerziteta.

Učenici na IB Diploma programu u International Schoolu mogu da steknu i pojedinačne sertifikate za predmete u okviru programa (Diploma Programme Course Results / DP Course Results) ukoliko nisu sakupili dovoljan broj poena za IB diplomu.

Otvorena vrata ka najboljim svetskim univerzitetima

IB Diploma program je veoma raznovrstan i kao takav pomaže učenicima koji nisu sigurni šta bi želeli da studiraju da naprave pravu odluku. Fokusiran je na razvoj kritičkog mišljenja, digitalnih kompetencija i psihosocijalnih veština ne samo putem zvaničnog plana i programa već i preko brojnih vannastavnih aktivnosti.

Matematika, koja je u većini slučajeva sastavni deo prijemnih ispita fakulteta širom sveta,obavezna je na IB Diploma programu. Upravo zbog toga, IB učenici posebno dobro prolaze na prijemnim ispitima prirodnih fakulteta.

Pravi izbor za učenike koji žele da upišu fakultete u Americi

Za IB Diploma program u International Schoolu se najpre odlučuju učenici koji sebe u budućnosti vide na studijama u Sjedinjenim Američkim Državama.

To ne znači da učenici sa IB diplomama svoje školovanje mogu da nastave samo u Americi. Baš naprotiv – IB diploma im otvara vrata svih univerziteta na svetu i sve je zastupljenija u Evropi i Aziji.

Program na engleskom jeziku

Na IB Diploma programu kurikulum je na engleskom jeziku, a učenici sami biraju da li će se među njihovim predmetima naći i srpski jezik i književnost, putem kog mogu da neguju kulturu i tradiciju Srbije.

IB učenici dokazano postižu bolje rezultate

IB učenici konkurišu na više od 3.300 visokoobrazovnih institucija svake godine, u oko 90 zemalja, a dostupna istraživanja pokazuju da učenici sa ovog programa češće nastavljaju visoko obrazovanje od onih koji ne pohađaju ovaj program.

Savremena gimnazija

Ovaj program se izvodi u International Schoolu, koji je, kao i Savremena gimnazija, deo LINKgroup Edu Alliance.

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren! Prijavite se ovde »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.