International Baccalaureate plan i program

International School radi po međunarodnom planu i programu International Baccalaureate Diploma Programme, koji njenim učenicima omogućava da steknu priznatu IB diplomu i posebne sertifikate za predmete koje pohađaju na njemu.

Posle završetka prve dve godine školovanja u International Schoolu, učenici mogu da se odluče za IB Diploma program, koji se sastoji od Core predmeta, kao i predmeta koje učenici shodno svojim afinitetima i interesovanjima biraju iz 5 različitih grupa.

IB Diploma program sastoji se iz dve grupe predmeta:

Obavezni Core predmeti

 • Kreativnost, akcija i društveno koristan rad (CAS – Creativity, activity, service)
 • Teorija znanja (TOK – Theory of knowledge)
 • Prošireni esej (Extended essay)

Izborne grupe predmeta

 • 1. grupa: Srpski jezik i književnost i Engleski jezik i književnost
 • 2. grupa: Engleski, španski, francuski i nemački jezik na B nivou
 • 3. grupa: Biologija, hemija, fizika, kompjuterske nauke
 • 4. grupa: Matematika – analiza i pristupi u matematici
 • 5. grupa: Biznis menadžment, istorija, psihologija

Kako se biraju IB predmeti?

Svi predmeti iz Core programa su obavezni za sve učenike, dok iz izbornih grupa predmeta učenik bira ukupno šest predmeta, i to iz svake grupe obavezno po jedan predmet, dok šesti može odabrati iz bilo koje grupe.

Obavezni predmeti

 • Na Teoriji znanja učenici diskutuju o suštini i prirodi znanja i o tvrdnjama koje potkrepljuju njihova saznanja.
 • Prošireni esej je nezavisno, samostalno usmereno istraživanje koje učenici rade u formi eseja sa 4.000 reči.
 • Na predmetu Kreativnost, akcija i društveno koristan rad učenici sprovode projekte koji su u korelaciji sa nekim od ovih koncepata.

Izborne grupe predmeta

International School je pripremila posebne grupe predmeta na IB Diploma programu koji će učenicima pomoći da steknu prestižnu IB diplomu, a ne samo sertifikate pojedinačnih predmeta.

Predmeti iz ovih grupa sastoje se od Higher Level (HL) i Standard Level predmeta (SL), pa tako učenik može da bira 3 Higher Level predmeta koje će izučavati do detalja i da im doda još 3 Standard Level predmeta kako bi ispunio uslov za diplomu i stekao sveobuhvatno znanje. SL predmeti traju ukupno 150 sati, dok HL predmeti traju 240 sati.

Više o IB planu i programu pročitajte ovde »

Koji je uslov za dobijanje IB diplome?

Svaki predmet iz grupe izbornih predmeta na IB Diploma programu ocenjuje se ocenama od 1 do 7 (gde je 7 najviša ocena), dok se Core predmeti ocenjuju ocenama od E do A, koje se zatim u IB sistemu ocenjivanja prebacuju u brojčane ocene.

Prošireni esej sa teorijom znanja finalno se boduje ocenama od 0 do 3, dok se Kreativnost, akcija i društveno koristan rad (CAS) ne ocenjuju, ali su uslov za sticanje IB diplome, tako da učenik na IB Diploma programu može da osvoji maksimalno 45 poena.

6 izborih predmeta x 7 poena + 3 poena (Core predmeti) = 45 poena

Međutim, da bi dobio priznatu IB diplomu, potrebno je da osvoji minimum 24 poena pri zbiru svih ocena, i to minimum 12 poena sa HL predmeta, uključujući i ocenu D sa Core programa.

Savremena gimnazija

Ovaj program se izvodi u International Schoolu, koji je, kao i Savremena gimnazija, deo LINKgroup Edu Alliance.

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren! Prijavite se ovde »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.