Održan vebinar „STEAM kao jezik sporazumevanja i napretka – i za učenike i za nastavnike”

U okviru diseminacije stečenih veština i znanja u toku KA1 Erasmus+ projekta „Nauka na pozornici” profesorka Savremene gimnazije Milica Aleksić i profesorka Gimnazije u Lazarevcu Lana Nikolić održale su vebinar za sve zainteresovane nastavnike iz zemlje i regiona u četvrtak, 22. 6. Vebinaru je prisustvovalo više od 100 nastavnika iz velikog broja gradova u Srbiji, ali i nastavnici iz svih zemalja u regionu – Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Severne Makedonije.

Profesorke su prisutnim nastavnicima predstavile Science on Stage principe, primere dobre prakse i veštine koje su stekle prilikom posete srednjoj politehinčkoj stručnoj školi u Ankari.

Pronalaženje inspiracije za projekte u okruženju i društvu oko sebe

Fokus je bio na STEM predmetima, ali i na neraskidivoj vezi drugih školskih predmeta sa njima, na pronalaženju inspiracije za projekte u okruženju i društvu oko sebe, kao i na orijentisanosti profesora i učenika na praktičnu primenu znanja i veština i inkorporiranje preduzetništva u sve segmente nastave i učenja.

Na samom kraju profesorke Milica i Lana najavile su učesnicima naredni nacionalni i internacionalni festival „Science on Stage” i predstavile im teme za koje se mogu opredeliti kada je reč o takmičarskim projektima, kao i krijerijume vrednovanja tih projekata.

Povratne informacije o vebinaru bile su više nego pozitivne, što se moglo videti i iz komentara nastavnika iz svih zemalja.

Verujemo da je misija ambasadorki festivala „Science on Stage” ostvarena i ovoga puta, da su informacije došle do profesora i da će ih to motivisati da ove principe usvoje, da počnu da ih primenjuju u školama sa svojim učenicima fokusirajući se na projektno orijentisanu nastavu i da i dalje budu primeri Science on Stage nastavnika, koji na interesantan način učenicima približavaju nauku i pomažu im da shvate da ona prožima sve aspekte našeg svakodnevnog života.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.