Kompanija LINKgroup (koju predstavlja Savremena gimnazija) i njeni partneri prisustvovali su drugom transnacionalnom sastanku projekta „LEAF” u Sučavi

Živopisni grad Sučava u Rumuniji bio je domaćin drugog transnacionalnog sastanka projekta „LEAF” od 22. do 23. novembra 2023. godine. Sastanak je okupio predavače i predstavnike iz šest zemalja, označavajući ključni trenutak u zajedničkom naporu unapređenja obrazovanja o biodiverzitetu.

Okupljanju u okviru projekta „LEAF” prisustvovale su nastavnice Savremene gimnazije Dijana Šarac i Jelena Spasojević iz LINKgroupa, doprinoseći kolektivnom zadatku svojim stručnim znanjem. Fokus ovog sastanka bio je predstavljanje modula koje su partneri razvijali za predstojeći Priručnik za nastavnike, a ceo radni paket predvodio je tim Savremene gimnazije kao predstavnika LINKgroupa, jednog od partnera na ovom projektu.

Tokom dva radna dana partneri su predstavili svoje module, diskutovali o budućim zadacima projekta i planirali nastavak zajedničke saradnje. Događaj je omogućio dinamičnu razmenu ideja, podstičući osećaj zajedništva među učesnicima.

Kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika srednjih škola i svih zaljubljenika u očuvanje biodiverziteta

Ključni trenutak projekta jeste nedavno završavanje Priručnika za nastavnike, zajedničkog truda šest zemalja učesnica. Očekuje se da ovaj priručnik bude dragocen obrazovni resurs za buduće generacije, predstavljajući značajan alat za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika srednjih škola i svih zaljubljenika u očuvanje biodiverziteta. Prevedene verzije priručnika biće dostupne na svim jezicima partnerskih zemalja, obezbeđujući široku dostupnost.

Priručnik uvodi inovativni obrazovni model, naglašavajući učenje kroz angažovanje u lokalnoj zajednici, učenje zasnovano na projektima i građansku nauku. Učenici se podstiču na aktivno učešće u praćenju i analizi lokalnog biljnog biodiverziteta, promovišući praktično, iskustveno učenje.

Sastanak u Sučavi pokazao se ključnim za precizno definisanje planova za preostale radne pakete, usmerene ka boljoj organizaciji napora koji vode ka ostvarivanju ciljeva projekta. Sledeći sastanak partnera planiran je za novembar naredne godine, pri čemu će LINKgroup biti domaćin organizacije. Ovaj nastavak saradnje ističe posvećenost svih partnera uspehu projekta „LEAF”, pri čemu je sastanak u Sučavi poslužio kao nezaboravan prekretnički trenutak u njihovom putovanju.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.