Savremena gimnazija učesnik Erasmus+ projekta „LEAF”

Kao deo LINKgroup obrazovnog sistema, Savremena gimnazija dobila je priliku da učestvuje na Erasmus+ projektu „LEAF”. Cilj projekta je razvoj inovativne metodologije za angažovanje učenika u zajednici radi praćenja, tj. monitoringa biodiverziteta biljaka, u skladu sa principima servisnog učenja.

U Erasmus+ projektu „LEAF”, pored LINKgroupa, učestvuju škole i nevladine organizacije iz Hrvatske, Rumunije, Francuske, Grčke i Italije. Svih šest zemalja će udruženim snagama, kroz projektne zadatke, naredne dve godine raditi na ostvarivanju ciljeva ovog projekta.

Učenici postaju aktivni učesnici u nastavnom procesu

Jedan od projektnih zadataka bio je kupovina WE-LAB-a. WE-LAB predstavlja malu prenosivu laboratoriju koja u svom sastavu ima mikroskop i spektrometar, koje će učenici koristiti u praktičnoj nastavi. Ovaj inovativni proizvod ima svoju internet platformu koja omogućava učenicima da interaktivno, koristeći savremene tehnologije, i na jednostavan način kreiraju sopstvenu laboratoriju za analizu i naučne projekte. Korisnici mogu da podele svoja iskustva i rezultate naučnog istraživanja sa svim članovima aplikacije WE-LAB preko portala, koji im omogućava da se onlajn povežu sa drugim školama i naučnim institucijama i međusobno porede rezultate istraživanja.

Radom u ovoj laboratoriji na časovima biologije učenici kroz sopstvena istraživanja, eksperimente i projekte dolaze do naučnih odgovora i, umesto da budu pasivni primaoci znanja, postaju aktivni učesnici u nastavnom procesu. Na ovaj način razvijaju svoje laboratorijske i digitalne veštine. Radujemo se budućoj upotrebi ove male prenosne laboratorije u svakodnevnoj nastavi.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.