Savremena gimnazija učestvuje u međunarodnom Erasmus+ projektu

Savremena gimnazija učestvovaće u međunarodnom projektu „Together” Erasmus+ programa, koji počinje u maju i trajaće do aprila 2023. godine.

Posle učešća u velikom međunarodnom projektu „Girls Go Circular” i važnom regionalnom projektu „InnoSchool”, Savremena gimnazija uključivanjem u Erasmus+ program još jednom dokazuje lidersku poziciju u oblasti obrazovanja.

Service-learning za praktično usvajanje teorijskih znanja

Tema projekta „Together” je service-learning – obrazovni pristup u kome su ciljevi učenja kombinovani sa radom u zajednici kako bi se učenje realizovalo na praktičan način, uz istovremeno zadovoljenje društvenih potreba. Service-learning je sistemski integrisan u školski program, a učenici usvajaju znanja u okviru realnih životnih situacija, učestvujući u nizu kulturnih usluga korisnih za zajednicu.

Učenici Savremene gimnazije će kroz ovaj projekat dodatno razviti interpersonalne i veštine komunikacije, tehnike problem solvinga, aktivno građanstvo, etičko rezonovanje, kao i bolje razumevanje socijalnih i političkih okolnosti.

Savremena gimnazija kreira obrazovne trendove

Savremena gimnazija je jedinstvena u regionu po primeni najnovijih metodičkih trendova u nastavi koja u potpunosti prati potrebe savremenog učenja, a učešćem u najvažnijem obrazovnom programu Evropske unije savremeni gimnazijalci biće u mogućnosti da steknu najaktuelnija znanja na još inovativnije i praktičnije načine.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.