Savremena deo međunarodnog projekta

Savremena gimnazija sa ponosom može da istakne da je u ovoj školskoj godini postala deo međunarodnog projekta „InnoSchool sistem učenja” (InnoSchool Learning System – ILS). ILS je savremeni alat za učenje o socijalnom preduzetništvu koji će nakon završetka projekta moći da se uvrsti u nastavni plan i program srednjih škola u Srbiji. 

Važan regionalni projekat

Projekat „InnoSchool” se realizuje u devet država Dunavskog regiona: Češkoj, Slovačkoj, Austriji, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Moldaviji i Srbiji.
Istraživanja su pokazala da je preduzetnička kultura ovog regiona na relativno niskom nivou u odnosu na prosek Evropske unije, a neki od najvažnijih razloga za to su nerazvijen preduzetnički duh i kultura, kao i nepoverenje u preduzetništvo. U isto vreme brze tehnološke promene dovode do pojave novih potreba i izazova sa kojima se suočavaju država i društvo. Smatra se da socijalne inovacije i preduzetništvo mogu na njih adekvatno da odgovore, ali su potrebne sistemske reforme koje će ih dodatno podstaći.
U Srbiji ovaj projekat sprovodi Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd (RAREI Beograd) u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a uz podršku većeg broja vladinih i nevladinih institucija i organizacija. U našoj zemlji je trenutno u projekat uključeno svega 11 škola, među kojima svoje mesto ponosno zauzima i Savremena gimnazija.
O ozbiljnosti „InnoSchool” projekta, finansiranog iz fondova Evropske unije, govori i činjenica da će biti testiran u ukupno 90 srednjih škola u 9 zemalja.

Socijalno preduzetništvo kao pokretač društvenih promena

Socijalno preduzetništvo je širom sveta priznato zbog svoje sposobnosti da se, ostvarujući pozitivan uticaj, bori sa gorućim društvenim problemima. Obrazovanje predstavlja vezu između ovih izazova i potencijala mladih – budućih socijalnih preduzetnika kao nosilaca društvenih promena, a kvalitetno obrazovanje potrebno je budućim zaposlenima, ali i preduzetnicima. Srednjoškolski uzrast od 16 do 17 godina smatra se ključnim periodom za dodatno motivisanje i razvoj interesovanja mladih sa ciljem ostvarivanja uticaja na njihove buduće karijerne i životne odluke. Zbog toga je fokus „InnoSchool” projekta na njima, odnosno na primeni ILS metoda učenja, koje za rezultat imaju razvoj uspešnih socijalno-poslovnih ideja.

Inovativni projekat usmeren na jačanje preduzetničkog duha mladih

Projekat „InnoSchool” se bavi potrebom da se u srednjoškolsko obrazovanje uvedu sistemske promene koje su neophodne za jačanje preduzetničke kulture i povećano angažovanje mladih u oblasti socijalnih inovacija i preduzetništva. On se fokusira na mlade i potencijal koji imaju kao budući socijalni preduzetnici, a koncipiran je na način koji omogućava razvoj uspešnih socijalnih preduzeća na zabavan i zanimljiv način. 

Opšti cilj projekta je podsticanje preduzetničkog duha i socijalnih inovacija kod učenika srednjih škola putem razvoja, testiranja i uvođenja inovativnog „InnoSchool” sistema učenja, uz kombinovanje tehnika koje su privlačne mladima, a koje u isto vreme utiču na obrazovanje. 


Predstavlja kombinaciju klasične nastave koja se sprovodi u učionici i primene digitalnih interaktivnih alata (ozbiljne igrice) za onlajn-simulaciju socijalnih inovacija i preduzetništva. Ozbiljna igra kombinuje se sa predavanjima, usmeravanjem i refleksivnim sesijama koje drže nastavnici radi maksimalnog povećanja obrazovnog uticaja kroz proces iskustvenog učenja. Igra integriše i društvene mreže i međuškolsko takmičenje s ciljem povećanja atraktivnosti procesa učenja za učenike. Razvoj i dizajn „InnoSchool” sistema učenja podrazumeva učešće ključnih nacionalnih aktera, srednjih škola i predstavnika privatnog sektora, kao i izradu nacionalnih akcionih planova za uvođenje inovativnog sistema učenja u nastavne planove i programe, radi održivosti i ostvarivanja što šireg uticaja na društvo u celini.

Više detalja o projektu možete pročitati u brošuri

Na obuci za nastavnike koji će učestvovati u ovom projektu predstavnici Savremene gimnazije bili su profesor matematike i pomoćnik direktora Draško Beguš, profesorka sociologije i ustava i prava građana Jelena Spasojević, kao i profesorska biznisa Marija Milić. Sa obuke su došli prepuni utisaka i želje da se ono što im je predstavljeno u što skorije vreme implementira u školi.

Savremena gimnazija nastavlja da postavlja najviše standarde u obrazovanju i da na inovativne i kreativne načine priprema svoje učenike za budućnost.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.