TOGETHER – Sprovođenje servisnog učenja u školama za unapređenje digitalnog kulturnog nasleđa

Tokom prethodnih mesec dana završeni su Priručnik za nastavnike i Okvir kompetencija za nastavnike srednjih škola u oblasti humanističkih nauka, koji će voditi u pravcu dizajna i implementacije nastave inspirisane servisnim učenjem (Service Learning – SL). Inicijative se odnose na promociju i digitalizaciju lokalne kulturne baštine na kreativan način kroz digitalne alate. Priručnik je spoj teorije i primera iz prakse.

Nastavnici Savremene gimnazije Darko Tmušić, Natalija Stanković i Milica Aleksić osmislili su koncept Priručnika, koji predstavlja rezultat zajedničkog rada partnera iz Nemačke, Portugalije, Italije i sa Kipra, i vodili su njegovu izradu.

U sledećoj fazi projekta Priručnik će biti pretočen u Digitalnu kreativnu onlajn akademiju za nastavnike.

Priručnik će biti važno metodičko sredstvo za nastavnike koji žele da se bave konceptom SL-a i pružaće punu podršku tokom čitavog procesa njegovog izvođenja – od planiranja do ocenjivanja.

Digitalna akademija će biti otvoreno onlajn-okruženje koje će nastavnicima i rukovodiocima srednjih škola pomoći da integrišu u praksu put učenja koji je prethodno zacrtan u Priručniku.

Akademija će, takođe, biti repozitorijum komplementarnih nastavnih resursa (Toolbox), kao što su predlozi za aktivnosti u nastavi, projektni koncepti i strategije, šabloni, listovi za procenu i digitalni resursi, koji se dostavljaju u različitim formatima. Biće usvojeni elementi gejmifikacije kako bi se poboljšao angažman učenika.

Šta je servisno učenje

Service Learning (SL) podrazumeva stvaranje veze između ciljeva učenja, učenika i stvarnih potreba zajednice i podrazumeva prenošenje učenja iz učionica u stvarni život. SL se razlikuje od volontiranja po tome što nije sporadična pojava, već predstavlja sistematsko učenje uključeno u nastavni program škole.

Kroz Erasmus+ projekat „TOGETHER” pošlo se od potreba zajednice za digitalnom promocijom kulturne baštine, na osnovu čega je potom uočena veza sa nastavnim programom i planom. Ovaj nastavni okvir i vodič su uspešno realizovali Darko Tmušić, Natalija Stanković, Sanja Bogdanović i Milica Aleksić, naši nastavnici iz Savremene gimnazije, vodeći druge partnere kroz ovu novu metodologiju u stvaranju.

Budući da se program servisnog učenja odlikuje visokim transferom znanja i kompetencija učenika, očekujemo da će naši učenici kroz ovu metodologiju dosta naučiti o sopstvenom kulturnom nasleđu i, ujedno, pomoći zajednici (pod zajednicom podrazumevamo zajednicu u kojoj učenici žive).

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.