Počela je realizacija projekta TOGETHER

Školska godina u Savremenoj gimnaziji obeležena je velikim brojem uspešno sprovedenih međunarodnih projekata, a njen kraj je krunisan početkom realizacije Erasmus+ projekta TOGETHER.

Cilj ovog međunarodnog projekta je razvoj inovativne metodologije koja će srednjoškolce podstaći da se angažuju u aktivnostima usmerenim na dobro zajednice radi digitalizacije, unapređenja i zaštite kulturnog nasleđa, u skladu sa principima društveno korisnog i učenja zasnovanog na projektu.

Koji su razlozi pokretanja ovog projekta?

Dramatičan uticaj krize izazvane virusom COVID-19 na kulturni i kreativni sektor širom Evrope istakao je potrebu da se ovom segmentu života posveti veća pažnja, i to pre svega od strane mladih. Iako je debata o digitalnoj transformaciji kulturnih dobara u toku već godinama, ona još uvek nije izazvala značajnije efekte, ali posledice pandemije zahtevaju ubrzanje ovog procesa koji će dati rezultat samo ukoliko se ulože značajni napori za obezbeđenje neophodnih veština i kompetencija aktera u ovoj oblasti.

Presudnu ulogu u podsticanju razvoja učenika imaju nastavnici, koji su nosioci promena u razvoju škola. Izveštaj Evropske komisije ohrabruje transformaciju škola u organizacije otvorenog učenja, omogućavajući nastavnicima i ostalim profesionalcima da unaprede svoje pedagoške i organizacione veštine kroz saradnju u istraživanju, umrežavanje i kontinuirano profesionalno usavršavanje.

Šta je društveno korisno učenje?

Društveno korisno učenje podrazumeva uspostavljanje veze između ciljeva učenja i realnih potreba zajednice u kojoj učenici žive i u tom smislu premeštanje nastave iz učionica u stvaran život, a ovaj koncept se u Savremenoj gimnaziji već uspešno primenjuje kroz koncept „učionice bez zidova” kojim se podstiče kreativni i akademski razvoj učenika i van učionice.

Ono se razlikuje od društveno korisnog rada po tome što nije sporadično i na dobrovoljnoj bazi, već je sistemsko i uključeno u školski plan i program i razvijeno u bliskoj i trajnoj vezi sa najvažnijim akterima zajednice.

Učenici će biti podstaknuti da se posvete potrebama zajednice i da svoje učenje primene van učionica kako bi razvili osećanje odgovornosti prema društvu. Preporuka o Ključnim kompetencijama za doživotno učenje, usvojena od strane Evropske komisije, identifikuje 8 ključnih kompetencija koje su neophodne za lično ispunjenje, zdrav i održiv životni stil, zapošljivost, aktivno građanstvo i socijalnu inkluziju. Među njima su aktivno građanstvo, kulturno razumevanje i izražavanje, digitalno preduzetništvo i tehnološki zasnovane kompetencije koje projekat TOGETHER objedinjuje s obzirom na to da, iako je prevashodno usmeren na humanističke discipline, ima jasno i nužno multidisciplinarnu prirodu.

Koji su očekivani rezultati projekta?

Priručnik za nastavnike i okvir kompetencija

Priručnik će biti značajno pedgoško sredstvo koje će omogućiti kontinuirani profesionalni razvoj profesora srednjih škola i pružiti im inovativni edukativni model koji se zasniva na digitalnim kreativnim veštinama, s ciljem uspostavljanja koncepta društveno korisnog učenja i učenja baziranog na projektu koji je usmeren na angažovanje učenika u digitalnom unapređenju kulturne baštine.

Digitalna akademija za kreativnost TOGETHER

Akademija će biti edukativna onlajn-platforma na kojoj će se nalaziti digitalna verzija priručnika i kolekcija alata, instrukcija i multimedijalnih materijala koji će upotpunjavati priručnik. Cilj je da se kreira otvoreno onlajn-okruženje koje će biti korisno za nastavnike i učenike srednjih škola i obogatiti njihovo iskustvo učenja. Akademija će takođe biti i središte okupljanja učesnika u projektu širom Evrope i na taj način voditi ka formiranju zajednice i mreže znanja.

Učesnici projekta

Partnerstvo na ovom projektu obuhvata, pored Savremene gimnazije, još sedam učesnika iz Nemačke, Portugalije, Srbije, Bugarske, Kipra, Belgije, Španije i Italije, sa kojima smo se prvi put sreli onlajn 27. maja kako bismo uspostavili prvi kontakt i diskutovali o narednim koracima.

Radujemo se nastavku projekta i prilici da doprinesemo kulturnoj baštini, kao i mogućnosti da prenesemo primere svoje uspešne obrazovne prakse partnerima u Evropi.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.