Novi Erasmus+ projekat o preduzetništvu i metodama obrazovanja

Pored projekta TOGETHER, koji je već u toku, ove godine realizovaćemo još jedan Erasmus projekat pod nazivom „Boosting sustainable entrepreneurship and new methodologies in education in SAVREMENA GIMNAZIJA” u centru Inercia digital centru, u Španiji. 

Opšti cilj Erasmus programa je da, putem celoživotnog učenja, podrži obrazovni, profesionalni i lični razvoj pojedinaca u oblasti obrazovanja, obuke, omladine i sporta. Fokus projekata KA1, kakav je i naš, jeste na međunarodnim razmenama zaposlenih radi obuke ili realizacije nastave u nekoj drugoj ustanovi, radne prakse, sticanja novih veština itd.

U ovom projektu nastavnici Savremene gimnazije biće obučeni iz dve oblasti: Metodologije okrenutih učionica (Flipped Classroom) i Održivog preduzetništva (Sustainable Entrepreneurship, Valuing Eco-Environmental and Social Dimensions). Ivan Davidović, pedagog, i Marica Đurić, profesorka filozofije, u julu idu na obuku u vezi sa održivim preduzetništvom.

U novembru se realizuje obuka pod nazivom „Okrenuta učionica”, koju će pohađati Natalija Stanković, profesorka latinskog jezika i pomoćnik direktora, Ivan Matejić, profesor geografije, i Olivera Marjanović, profesorka engleskog jezika i književnosti.

Planirano je da nastavnici nakon mobilnosti novostečena znanja primene u praksi i prenesu svojim kolegama u Savremenoj gimnaziji.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.