U Savremenoj održano predavanje za nastavnike na temu održivog preduzetništva

Ivan Davidović, pedagog Savremene gimnazije, i Marica Đurić, nastavnik filozofije, održali su predavanje za nastavnike „Održivo preduzetništvo”, koje je organizovao Institut za moderno obrazovanje u saradnji sa Centrom za stručno usavršavanje. Predavanje je održano u sredu, 21. 9. 2022, s početkom u 12:00, putem aplikacije „Google Meet” i prisustvovalo mu je 90 učesnika.

Ivan Davidović i Marica Đurić preneli su svoja znanja i iskustva stečena na realizaciji Erasmus+ projekta o održivom preduzetništvu „Boosting Sustainable Entrepreneurship and new Methodologies in Education in SAVREMENA GIMNAZIJA”.

Projekat ističe značaj procesa inovacije u obrazovanju. U okviru projekta nastavnici su imali priliku da tokom obuke procene kvalitet obrazovanja prema inovativnim i preduzetničkim parametrima, da identifikuju strateške obrazovne ciljeve i usklade ih sa inovativnim procedurama i alatima za njihovo postizanje. Projekat je realizovan u julu, u mestu Huelva, koje se nalazi u Andaluziji, na samom jugu Španije.

Ovde možete pogledati prezentaciju.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.