Savremeni prvaci učesnici projekta „Bezbedni na netu, bezbedni u svetu”

Učenici prvog razreda Savremene gimnazije imali su priliku da učestvuju u projektu „Bezbedni na netu, bezbedni u svetu”, koji je organizovao Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih (CEDEM). Učenici su slušali o tome kako se zaštititi u digitalnom svetu i kako odgovorno koristiti društvene mreže.

Prisustvom i učešćem na konferenciji savremeni gimnazijalci su stekli znanja i veštine koje će im omogućiti da postanu vršnjački edukatori na ovu temu, ali i da usavrše svoje digitalne kompetencije.

Predavanja su držali:

  • Katarina Jonev, edukator za bezbednost na internetu;
  • Nikola Ristić, edukator za rad na društvenim mrežama i medijsku pismenost;
  • Igor Jurić, predstavnik Fondacije „Tijana Jurić”.

Pajazit Pomak, direktor CEDEM-a, predao je Milki Keser, direktorki Savremene gimnazije, zahvalnicu za učešće škole u ovom projektu.

Zašto je važna digitalna pismenost dece?

Iako nudi ogromne mogućnosti, bez pravog razumevanja tehnologije digitalni svet može biti nepregledan i zaglušujući, pa čak i opasan. Digitalna pismenost dece je stoga važna iz dva razloga: zarad efektnijeg korišćenja digitalnih kanala i zarad bezbednosti.

Deca su grupa koja je posebno osetljiva na sajbermaltretiranje. Zato je važno da škole, kad god je moguće, predoče deci, a i roditeljima fenomen raznih vrsta zloupotrebe interneta. Saveti koji se moraju dati deci odnose se na razne teme, poput razgovora s odraslima i nepoznatima preko interneta, pristojnosti u ponašanju i prilikom deljenja sadržaja, kao i izbegavanja sukoba.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.