Etička svest: Primena etike u procesu donošenja odluka u životu

U vremenu kada su opštevažeće vrednosti i društvene norme preoblikovane, a duhovni i moralni aspekti naših života zapostavljeni, veoma je važno da se bavimo pojmom etičke svesti. Osoba je etički svesna onog trenutka kada je sposobna da odredi moralne situacije i dileme. To podrazumeva da situacije u kojima se nalazimo umemo kritički da analiziramo, procenjujemo i vrednujemo, da smo spremni da menjamo naša moralna uverenja i da promišljamo o posledicama i efektima naših moralnih stavova na živote drugih ljudi. Na kraju, etički svesna osoba shvata da problem koji doživljava uvek uključuje etički problem. Čovek može donositi ispravne i moralne odluke samo ukoliko je svestan etičkog problema.

Pripreme za buduće poslovne izazove i životne pozive

Savremena gimnazija kao jedan od ciljeva upravo ima razvijanje etičke svesti kod učenika. Za razvoj mlade osobe ova sposobnost je veoma važna iz više aspekata. Naime, kada je reč o budućem akademskom ili poslovnom životu, ovakva vrsta mentalne širine je nešto što sve više počinje da se zahteva i podrazumeva. Neetično ponašanje zaposlenog može pokvariti položaj i ugled kompanije koju on predstavlja, što će na kraju dovesti do gubitka trenutnih i potencijalnih klijenata. Zbog toga poslodavac neće rizikovati angažovanjem osobe koja nije etički svesna.

Brojna zanimanja zahtevaju ispravno moralno rasuđivanje, a istovremeno osoba mora znati da proceni da li su aktivnosti kompanije u kojoj radi moralno ispravne. Na taj način se savremeni gimnazijalci pripremaju za buduće poslovne izazove i životne pozive.

Formiranje ljudi koji će u svakoj situaciji postupati u etički ispravno

Međutim, mnogo veća vrednost ove sposobnosti nije u vezi sa poslovnim aspektom života naših učenika. Savremena gimnazija teži da oformi ljude koji će, bez obzira na situacije u kojima se nalaze, postupati ispravno i u skladu sa etičkim načelima.

Čovek svoju najvišu vrednost dostiže ostvarenjem sebe kao moralnog bića, jer uprkos prolaznosti i promenljivosti sveta kojim je okružen, on uspeva da ima nešto postojano i večno. Naime, čoveku se može oduzeti sve materijalno u njegovom životu, ali ono što mu niko ne može oduzeti jesu njegova reč, stav i dostojanstvo. Tako je moralno biće sposobno da pobedi promenljivu prirodu i bude slobodno.

Na kraju, razvijanjem etičke svesti kod naših učenika mi stvaramo osobe koje su sposobne da zavole sebe. Ukoliko uvek postupamo u skladu sa svojim principima, bićemo sposobni da bez griže savesti i kajanja stojimo iza svojih reči i dela. Na taj način stvaramo plodno tle da, kroz osećaj zadovoljstva i smirenosti, zavolimo jedinu konstantu u našim životima, a to smo mi sami.

Učenici Savremene usvajaju etičke vrednosti na svim časovima

Naša škola se na različite načine bavi razvojem etičke svesti kod učenika. Iako je etika filozofska disciplina, časovi filozofije nisu jedino mesto na kome učenici usvajaju etičke vrednosti.

Svi profesori Savremene gimnazije, bez obzira na karakteristike svoje nauke, teže da kroz svoje časove učenike edukuju i o životnim stavovima i principima kojima treba da se rukovode.

Takođe, škola aktivno radi na organizaciji različitih projekata koji značajno doprinose razvoju etičke svesti kod učenika. Neki od projekata bave se humanitarnim radom, edukacijom protiv govora mržnje, učenjem o održivom razvoju i ekologiji. Sve ovo utiče na to da se učenici nauče etičnim vrednostima, da razumeju njihovu važnost u modernom društvu i primenjuju etiku u procesu donošenja odluka u životu.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.