Savremeni gimnazijalci debatovali o reciklaži i održivom razvoju

Učenici Savremene gimnazije učestvovali su u Nedelji globalnog obrazovanja na zanimljiv i interaktivan način.

Profesorka filozofije Marica Đurić i profesorka sociologije i ustava i prava građana Jelena Spasojević okupile su na zajedničkom času dva odeljenja maturanata – IV-5 i IV-6 radi realizacije debate o reciklaži i održivom razvoju koja je bila sastavni deo aktivnosti u okviru Nedelje globalnog obrazovanja.

U toku dva školska časa maturanti ova dva odeljenja iznosili su svoje stavove i mišljenja na temu reciklaže i održivog razvoja, ali su davali i ideje kako bi se moglo preduprediti dalje zagađenje životne sredine. Tema je obrađivana iz više perspektiva – pravne (zakonodavne), etičke i perspektive društvene odgovornosti.

Savremeni gimnazijalci pokazali razvijenu ekološku svest

Učenici su bili izuzetno zainteresovani za ovu debatu i davali konstruktivne argumente u vezi sa recikliranjem i zaštitom životne sredine. Pokazali su razvijenu ekološku svest dajući predloge za poboljšanje stanja u kome se nalazi naša okolina. Posebno je pohvalno što su izražavali kritičko mišljenje i ekološke probleme sa kojima se savremeni svet suočava povezivali sa mnogim drugim društvenim problemima.

Na samom kraju debate savremeni maturanti su se saglasili da građani nemaju dovoljno informacija o ekološkim problemima i da je ključno rešenje veća prisutnost ove teme u javnosti, što i jeste sjajna poruka ove izuzetno konstruktivne debate.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.