Savremena učenica uspešno održala čas vršnjačke edukacije na temu „Reci NE govoru mržnje”

Katarina Ristanović, učenica trećeg razreda, već drugu godinu je vršnjački edukator za obuku pod nazivom „Reci NE govoru mržnje”. Prošle godine je radionice realizovala u beogradskim srednjim školama, a ove godine je radionicu održala u Savremenoj gimnaziji sa odeljenjem I-1. Prvaci su tokom edukativne obuke pokazali izuzetnu spremnost za saradnju, otvorenost za rad i kreativnost.

Upoznavanje sa pojmom vršnjačkog nasilja kao vid preventive nasilja

Na radionici „Reci NE govoru mržnje” učenici su se upoznavali sa definicijama termina kao što su predrasude i stereotipi i osvežavali te definicije novim značenjima. Savremeni prvaci su kroz igru i diskusiju tokom radionice usvojili nove informacije, a imali su priliku i za vežbanje kritičkog mišljenja i stvaranje sopstvenih argumenata. Tom prilikom učenici su govorili o različitostima i upoznavali svoju autentičnost.

Katarina je prošla obuku za vršnjačke edukatore u organizaciji Centra za pozitivni razvoj dece i omladine (CEPORA) i već drugu godinu pohađa obuke u njihovoj organizaciji. Ona realizuje obuke uz visok stepen odgovornosti, otvorenosti prema učenicima i volje da napravi razliku i da svojim trudom prenese nova saznanja.

Savremena gimnazija pohvaljuje Katarinu i odeljenje I-1 zbog pokazane želje za učenjem i nastojanja da iz ovoga svako izađe bolji.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.