Katarina Ristanović, učenica trećeg razreda, već drugu godinu je vršnjački edukator za obuku pod nazivom „Reci NE govoru mržnje”. Prošle godine je radionice realizovala u beogradskim srednjim školama, a ove godine je radionicu održala u Savremenoj gimnaziji sa odeljenjem I-1. Prvaci su tokom edukativne obuke pokazali izuzetnu spremnost za saradnju, otvorenost za rad i kreativnost.

Upoznavanje sa pojmom vršnjačkog nasilja kao vid preventive nasilja

Na radionici „Reci NE govoru mržnje” učenici su se upoznavali sa definicijama termina kao što su predrasude i stereotipi i osvežavali te definicije novim značenjima. Savremeni prvaci su kroz igru i diskusiju tokom radionice usvojili nove informacije, a imali su priliku i za vežbanje kritičkog mišljenja i stvaranje sopstvenih argumenata. Tom prilikom učenici su govorili o različitostima i upoznavali svoju autentičnost.

Katarina je prošla obuku za vršnjačke edukatore u organizaciji Centra za pozitivni razvoj dece i omladine (CEPORA) i već drugu godinu pohađa obuke u njihovoj organizaciji. Ona realizuje obuke uz visok stepen odgovornosti, otvorenosti prema učenicima i volje da napravi razliku i da svojim trudom prenese nova saznanja.

Savremena gimnazija pohvaljuje Katarinu i odeljenje I-1 zbog pokazane želje za učenjem i nastojanja da iz ovoga svako izađe bolji.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.