Održana radionica „Kako da se koncentrišem i napravim prioritete”

Učenici Savremene gimnazije su imali priliku da 31. marta učestvuju u radionici „Kako da se koncentrišem i napravim prioritete”. Radionica je održana putem aplikacije „Google Meet”, a realizovali su je Ivan Davidović, pedagog, i Aleksandra Rakić, psiholog škole. 

Radionice i savetodavni rad važan su deo nove obrazovne strategije koja se primenjuje u Savremenoj gimnaziji. U okviru radionica obrađuju se različite teme kao što su društvene vrednosti, etičnost, solidarnost, uzajamna podrška, prihvatanje različitosti i slično. Kroz razne strategije opuštanja i koncentracije učenici se upoznaju sa oslobađanjem od stresa, preispitivanjem odluka i kontrolom svojih osećanja („mindfulness” radionice).

Ovo predavanje, koje će učenicima pomoći da produktivnije obavljaju različite aktivnosti i zadatke, planirano je Godišnjim planom rada i biće im od velike koristi u budućem učenju i radu.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.