Empatija: Osnova suživota i saradnje u kosmopolitskom društvu

Živimo u vremenu sekularnog društva, koje pred čovečanstvo postavlja brojne izazove, ali i iskušenja. Digitalna pismenost i poznavanje informatičkih tehnologija postali su obrazovni postulat, čime se u prosveti došlo do fokusa drugačijeg od onog koji je bio zastupljen u prethodnoj deceniji. Škola kao temelj formiranja etosa novih generacija teži ka tome da ide u korak sa vremenom i da prati parametre savremenog doba. Ali iskušenja pred kojim se čovek našao u ovakvom sistemu vrednosti jesu opasnost od alijenacije (otuđenja) i zaboravljanje tradicionalnih vrednosti.

U Savremenoj gimnaziji model obrazovanja zasnovan je na komplementarnom pristupu učenicima, u kome veoma važno mesto zauzimaju vaspitanje i negovanje iskonskih vrednosti.

Iako je škola koja je okrenuta novim tehnologijama i inovacijama u nastavi, Savremena gimnazija neguje vrednosti koje će u modernom društvu, društvu u kome će kompjuteri i roboti preuzeti velik broj poslova, biti sve važnije, a to su etičnost, empatija i vrednovanje svakog pojedinca.

Razvijanje negujućeg odnosa prema bližnjima, ali i prema životnoj sredini

Neretko se u novije vreme susrećemo sa ovim terminom „empatija”, ali pravo značenje ove reči mnogima je nepoznato. Iako je termin nastao u estetici, gde opisuje mogućnost saživljavanja sa prirodom ili umetničkim delom, danas se ovaj pojam vezuje za umeće saživljavanja posmatrača sa psihičkim svetom druge osobe.

Timski rad psihologa i pedagoga, u kome učestvuju gotovo svi profesori Savremene gimnazije, fokusiran je na podsticanje empatije kod učenika i razvijanje negujućeg odnosa, kako prema bližnjima tako i prema životnoj sredini. Na časovima verske nastave i građanskog vaspitanja učenici često imaju priliku da uče o tome koliko su moć saosećanja i dar ljubavi prema bližnjima važni činioci u formiranju ličnosti.

Poseban akcenat stavlja se na poštovanje, ali i upoznavanje različitosti. Jedna od omiljenih tema, koju učenici često pokreću, odnosi se na upoznavanje različitih religija, pogotovo onih koje su najzastupljenije. Na ovaj način mladi ljudi ne samo da stiču opštu kulturu nego i upoznaju lepotu različitosti u kontekstu sticanja širine u pogledu na svet i drugačije ljude. Jedan od primera ovakvog rada sa učenicima jeste vršnjačka edukacija na temu „Reci ne govoru mržnje”. Sa akcentom na tome da nam je različitost data da bismo se dopunjavali, a ne ratovali, kod učenika se razvija i koeficijent empatičnosti, koji se u novije vreme sve više posmatra kao bitan parametar u proceni ličnosti.

Učenicima Savremene su otvorena vrata da se uklope u bilo koje okruženje

Ovakav model obrazovanja pruža otvorena vrata našim učenicima da se uklope u bilo koje okruženje i ostvare dijalog sa različitim ljudima na adekvatan način.

Obrazovanje je ključni element u prevazilaženju ksenofobije, ali i u razvijanju empatije prema svakom živom biću bez obzira na nacionalnost, veroispovest, životno doba ili socijalni status.

Duboko verujemo da je u vremenu kada se globalizacija ubrzano razvija i širi, a svet postaje „globalno selo”, razumevanje drugih vera, kultura i vrednosti osnova suživota i saradnje u kosmopolitskom društvu za koje pripremamo naše učenike.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.