Istraživanje i analiza: Iscrpan proces za pronalaženje novih saznanja i rešenja

Tehnologija ima pozitivan uticaj na korisnika dokle god mu pomaže da identifikuje, analizira, ocenjuje i kreira nove sadržaje. Digitalno pismena osoba može da razume različite izvore informacija i poveže naizgled različite ideje.

Da bi se objasnio značaj upotrebe digitalnih tehnologija u savremenom društvu, neophodno je uključiti pojmove kao što su znanja i svest. Ovo ukazuje na potrebu da se elementarno vladanje digitalnim tehnologijama posmatra u funkcionalnom ključu, tj. da se analizira njegova primenljivost kroz kompetencije.

Nastava u čijem su središtu upravo kompetencije predstavlja pokušaj da se težište nastavnog procesa preusmeri sa prostog sticanja znanja ka razvijanju sposobnosti da se ono adekvatno primeni, pa se, u vezi s tim, ističe nekoliko karakteristika tog didaktičkog principa:

  • aktiviranje kognitivnih sposobnosti učenika adekvatnim odabirom zadataka;
  • povezivanje novih znanja sa postojećim znanjima i veštinama;
  • inteligentno vežbanje pronalaženjem odgovarajućih situacija za primenu naučenog;
  • praćenje procesa učenja.

Učenici koji se pripremaju za moderni svet u kome žive

Savremenim programom, koji je prilagođen najaktuelnijim potrebama i zahtevima savremenog školstva, nova strategija obrazovanja pokazuje da Savremena gimnazija može da odgovori na višestruko zahtevne standarde nastave. Fokusiranjem na istraživanje i analizu učenici se pripremaju za moderni svet u kome žive, svet u kome će računari i roboti izvoditi monotone i repetitivne zadatke, a od ljudi će se očekivati da problem pred sobom raščlane, istražuju znanja koja imaju, pronalaze nova saznanja, povezuju sve informacije, analiziraju dobijeno i predlože najbolje rešenje problema na osnovu ovog sveobuhvatnog procesa.

Imajući u vidu sve ovo, Savremena gimnazija tokom godine kontinuirano radi na stručnom usavršavanju nastavnika i podizanju nivoa digitalne kompetencije kroz brojne radionice, seminare i vebinare. Primer usavršavanja je i festival „Science on Stage”, koji se bavi najmodernijom, najsavremenijom i najzabavnijom stranom obrazovanja.

Najznačajnije promene u nastavi, nastale kao posledica prikazanog zaokreta, odnose se na nastavni materijal, zadatke, odnos prema greškama i načine evaluacije. Podsticanje učenika da učestvuju na takmičenju „Brainfinity” pokazuje kakvu vrsta znanja i veština želimo da razvijemo kod naših učenika.

Razvijanje veština koje učenicima mogu koristiti u budućnosti

Od nastavnika se danas očekuje da poseduju odgovarajući nivo informatičke, informacione, digitalne i medijske pismenosti i da u nastavnoj praksi koriste savremene koncepte i primenjuju metode koje doprinose smislenoj upotrebi digitalnih alata u nastavi.

Važno je da svaki nastavnik u domenu svog predmeta pronađe prostor za interdisciplinarnu saradnju i da tokom osmišljavanja zadataka ima na umu nivo istraživanja i analize, a ne reprodukcije i prepoznavanja.

Podižući zahteve na nivo Blumove taksonomije, kod učenika razvijamo veštine koje im mogu koristiti u budućnosti i podstičemo ih da svakoj situaciji i problemu pristupaju analitički.

Uzimajući u obzir višegodišnje iskustvo u izvođenju nastave i savremena rešenja koja su usklađena sa svetskim standardima, usvojena strategija obrazovanja garantuje uspeh.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.