Projekat „Dekonstrukcija i konstrukcija reklame”

Razvijanje funkcionalnog znanja i njegova svakodnevna primena u nastavnom procesu zahtevaju osmišljavanje zadataka i organizovanje procesa učenja koji od učenika zahtevaju da povezuju pojmove i primenjuju naučeno, što kasnije rezultira uspehom učenika. 

Ovoga puta su Zorana Putniković i Marija Pilčević Tomašević, profesorke predmeta Jezik, mediji i kultura, Barbara Rosandić, profesorka biologije, i Zorana Milićević, profesorka likovnog, udružile snage i osmislile projekat „Dekonstrukcija i konstrukcija reklame”, koji će učenici dugo pamtiti. 

Učenici su prvo analizirali štampanu reklamu, nakon toga video-reklamu, a treći zadatak bio je zajednički za predmete Biologija, Jezik, mediji, kultura i Likovno. U okviru ovog zadatka učenici su pravili reklamu o organelama. Svim ovim zadacima prethodile su aktivnosti koje su se ticale učenja o organelama, uočavanja glavnih elemenata reklame i jezika reklame i osnova dizajniranja brošure i postera na platformi „Canva”. Nakon uspešne analize svih elemenata reklame (upotreba boja, fonta, muzike, slogana…) učenici su imali slobodu da biraju da li će praviti edukativni poster, poster u kom bi organela reklamirala samu sebe ili video-reklamu.

Ovakav pristup sticanju znanja omogućava da učenici, pre svega, uživaju i da kroz igru i zabavu neometano prelaze gradivo predviđeno za njihov uzrast. Nakon ovako uspešno izvedenih interdisciplinarnih projekata učenici svaki sledeći projekat iščekuju sa nestrpljenjem, a znanje koje na ovakav način steknu duže ostaje u njihovom pamćenju i, najvažnije od svega, pretvara se u funkcionalno znanje.

Izbor najboljih radova možete videti u nastavku. 

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.