Kolaboracija: Sastavni deo rada na svakom predmetu u Savremenoj gimnaziji

 

Kolaboracija ili saradnja je jedan od vidova pristupa radu sa učenicima koje Savremena gimnazija posebno neguje. Naime, ona predstavlja međusobno povezivanje dva ili više učenika sa ciljem rešavanja određenog problema prilikom rada na nekom projektu, prezentaciji ili zadatku i dolaska do zajedničkog rešenja ili proizvoda.

Razvijanje saradnje je ključni segment funkcionisanja svakog projekta, a vrlo je značajno i u radu učenika, jer se tako razvijaju timski duh, kooperativnost, jača se međusobna komunikacija i osnažuje rad u većim ili manjim grupama.

U Savremenoj gimnaziji saradnja je sastavni deo rada na svakom predmetu, jer se kroz interdisciplinarne projekte i grupne zadatke ona razvija, pospešuje i unapređuje.

Izuzetna kolaboracija savremenih gimnazijalaca i profesora na Sajmu država jedan je od brojnih primera povezivanja različitih predmeta s ciljem upoznavanja i predstavljanja različitih kultura i država. U ovom zanimljivom i izazovnom projektu treba posebno istaći saradnju, ne samo među učenicima jednog odeljenja već i sa nastavnicima koji su im bili u ulozi mentora. Novac sakupljen prodajom artikala upotrebljen je u humanitarne svrhe, što zaslužuje posebnu pohvalu.

Postoje brojni primeri kako je saradnja među učenicima došla do izražaja u školi, ali su česti i primeri saradnje u digitalnom okruženju.

Terenska nastava i zajedničko rešavanje problema

Terenska nastava zamišljena je kao interdisciplinarno povezivanje više predmeta i rad na terenu koji predstavlja praktičnu primenu usvojenih teorijskih znanja iz različitih predmeta kroz osmatranje, merenje, povezivanje i projektno realizovanje. Zadaci su osmišljeni tako da učenici, podeljeni u više grupa, u svakom odeljenju vrše osmatranje, beleženje, prikupljanje i snimanje podataka i, sarađujući, dolaze do krajnjeg rezultata.

Interdisciplinarni projekti iz školskih predmeta

U nameri da podstakne učenike da samostalno donose zaključke i da problemski sagledavaju motive i elemente u književnim delima, profesorka srpskog jezika i književnosti im je prilikom obrade lektire „Ep o Gilgamešu” zadala interesantnu temu za razmišljanje. Učenici su podstaknuti da u „Epu o Gilgamešu” kritički protumače motiv zmije i njenu pojavu, pronađu odgovor da li ona donosi dobro ili zlo i iznesu argumente za svoje tvrdnje navodeći stihove iz ovog dela. U saradnji sa profesorom računarstva i informatike, realizacija projektnog zadatka podrazumevala je i izradu stripa u aplikaciji „Storyboard That”.

Savremenijada (nadmetanje učenika u predmetnom znanju)

Savremenijada pruža učenicima priliku da pokažu znanje i spretnost i da, pre svega, uvide koliko su u svakom timu za pobedu važni kolaboracija, međusobno poštovanje i vrednovanje svačijih ideja, veština, znanja i sposobnosti.

Kolaboracija kao sastavni deo digitalnih kompetencija

Savremeni pristup nastavi i učenju koji negujemo u Savremenoj gimnaziji podrazumeva primenu informaciono-komunikacione tehnologije, kako u specifičnom radnom okruženju tako i u svakodnevnom životu. Kao takva, ona je sastavni deo didaktičkih, odnosno pedagoških kompetencija nastavnika. Digitalni resursi omogućavaju da budemo kreativni i da osmišljavamo originalne časove, koji su prilagođeni savremenim učenicima, njihovoj dinamici i potrebama i koji od njih zahtevaju stalno komuniciranje i saradnju.

Ovakvim vidom rada razvijamo kod učenika svest o tome zašto je saradnja i te kako potrebna veština za budući život i rad i zašto je važno da njom ovladaju i u digitalnom okruženju, pokazujemo im kako se menjalo radno okruženje u poslednjih nekoliko godina i šta se na osnovu toga može očekivati u narednim decenijama, kada oni budu naučnici, umetnici, predavači ili poslovni lideri.

Cilj Savremene gimnazije je da kolaboracija, kao jedna od izuzetno važnih tekovina XXI veka, bude sastavni deo digitalnih kompetencija u predstojećem periodu i da se srazmerno razvija, unapređuje i podiže na najviši nivo, jer su digitalna pismenost i rad u digitalnom okruženju temelj obrazovanja u sadašnjosti, ali i u budućnosti.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.