Životne veštine: Stvaranje proaktivnih generacija budućih mladih stručnjaka

Životne veštine se karakterišu kao grupa psihosocijalnih kompetencija i interpersonalnih veština koje pomažu ljudima da donose odluke, rešavaju probleme, kritički i kreativno razmišljaju, efikasno komuniciraju, izgrađuju zdrave odnose sa drugima i vode produktivan život.

Neka od najčešćih pitanja koja postavlja savremeni profesor su:

  • Kako možemo pripremiti naše učenike za uspeh u svetu koji se brzo menja?
  • Kako podstaći učenike da kritički analiziraju izvore i argumentovano brane svoje stavove?
  • Kako podržati razvoj svih ovih relevantnih veština?

Učenici spremni za izazove u akademskom i poslovnom svetu

U Savremenoj gimnaziji, pored kontinuiranog rada sa učenicima, akcenat je i na neprestanom pružanju podrške nastavnicima kada je reč o unapređivanju rada u kontekstu postizanja što boljih rezultata.

Prateći razvoj savremenih đaka, sa zadovoljstvom dolazimo do zaključka da oni ohrabruju druge da doprinose projektima i učestvuju u njima, postavljaju strategije i planove za rešavanje zadataka, lako preuzimaju odgovornost za upravljanje grupama tokom zajedničkih aktivnosti, proveravaju snagu drugačijih argumenata i slično.

Na taj način bivaju spremniji za izazove koji ih čekaju u akademskom i poslovnom svetu i lakše savladavaju prepreke u daljem obrazovnom procesu. Naše iskustvo pokazuje da je apsolutno moguće naučiti osobu da bude dobar kritički mislilac, da kontroliše emocije i bude empatičnija prema drugima.

Učenje kojim se razvija kritičko mišljenje i sposobnost rešavanja problema

Nastava koja podstiče razvoj životnih veština i koja je blisko povezana sa budućim izazovima koji čekaju mlade ljude sigurno motiviše učenike da daju svoj maksimum u toku obrazovnog procesa jer unapred znaju da to što uče ima praktičnu primenu. Obeležavanje Dana bezbednog interneta ili radionice „Pobedi stres” i „Preduzetničke veštine” samo su neki od ovakvih primera. Na taj način đaci ne uče „samo da dobiju ocenu”, već su sposobni da kritičkim razmišljanjem i povezivanjem dođu do rešenja problema. Naravno, naši profesori se trude da svojim pristupom, iskustvom, stručnošću i zalaganjem kod učenika razvijaju svest o izgrađivanju životnih veština i kritičkog mišljenja, samoproceni na osnovu relevantnih, objektivnih parametara i prepoznavanju tih veština kod svojih vršnjaka, koji predstavljaju njihove buduće poslovne partnere i kolege.

Profesori im posebno pomažu kod razvijanja sposobnosti da samokritički procenjuju svoj i rad drugih, da se unapređuju posle objektivnih povratnih informacija nakon obavljenog zadatka i da znaju kako da prime kritiku a da to ne dožive lično ili kao napad. Na taj način dobijamo proaktivne, a ne reaktivne generacije budućih mladih stručnjaka.

Verujemo da će dugo najavljivana promena sistema obrazovanja u Srbiji dovesti do toga da što veći broj škola podstakne nastavnike da na ovaj način organizuju rad sa učenicima.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.