Održana radionica „Pobedi stres”

Na sednici Učeničkog parlamenta održanoj 10. februara učenici Savremene gimnazije imali su priliku da učestvuju u radionici „Pobedi stres”, koju je održao Ivan Davidović, pedagog škole.

Učenici su radionicu pratili u učionici, ali i onlajn, putem aplikacije „Google Meet”. Tom prilikom saznali su više o uzrocima i posledicama stresa, kao i o tehnikama za oslobađanje od stresa koje će im pomoći da se uspešno izbore sa neprijatnim emocijama koje pričinjavaju stres.

 

Saznanje o tome kako pobediti stres učenicima može biti od velike koristi jer, kada ličnost jednom nauči i usvoji načine kako da se uspešno nosi sa nekom vrstom stresa, ona će te načine koristiti u budućim sličnim stresnim situacijama.

Ovo predavanje, koje doprinosi razvijanju kapaciteta suočavanja sa životnim izazovima na pozitivan i produktivan način kod učenika, kao i sposobnosti i volje da pozitivno utiču na sopstveni život i svet oko sebe, planirano je Godišnjim planom rada za sve savremene učenike.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.