U Savremenoj gimnaziji realizovan projekat „Medijska pismenost”

Zbog činjenice da mediji imaju veoma značajnu ulogu u našim životima, medijska pismenost je od ključne važnosti za shvatanje sveta i razvijanje kritičkog mišljenja. Novi mediji i sadržaji se pojavljuju svakog dana i na nama je da znanje o medijima dopunjujemo, unapređujemo i razvijamo set veština koji nam je neophodan za 21. vek.  

Vodeći se svim ovim, i ove godine su profesorke Zorana Putniković i Marija Pilčević Tomašević sa predmeta Jezik, mediji i kultura sprovele projekat „Medijska pismenost” za učenike prvog razreda.

Upoznavanje s konceptom medijske pismenosti i praktična primena znanja

Učenici su imali priliku da se upoznaju sa konceptom medijske pismenosti i da znanja koja su stekli na časovima primene radeći različite zadatke (analizu vesti, klikbejt naslova, identifikovanje strategija kojima se koriste kreatori medijskih sadržaja itd.). Samostalno su birali članke koje su analizirali i uspešno su uočavali razliku između vesti zasnovanih na proverljivim činjenicama i klikbejt sadržaja. 

Nakon svih pripremnih aktivnosti i zadataka bilo im je lako da ispune krajnji cilj ovog projekta – pravljenje brošure o medijskoj pismenosti koja bi sadržala sve ono što su naučili o ovom konceptu. 

Bez obzira na izazov koji pravljenje brošure predstavlja, svi učenici su se odlično pokazali, a neki su otišli i korak dalje kada je reč o kreativnosti i dizajnu. Izbor najboljih radova možete pogledati u galeriji.  

Verujemo da je ovo samo jedan u nizu projekata koji će se baviti razvijanjem medijske pismenosti kod naših učenika. Njihovi utisci o projektu su pozitivni, jer ne samo što su saznali nešto novo i zabavili se radeći kreativne zadatke nego su naučili nešto što mogu i treba da primenjuju u svakodnevnom životu.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.