Kreativnost u digitalnom svetu: Ključna osobina inovatora 21. veka

Kreativnost je povezivanje stvari. Kada pitate kreativne ljude kako su nešto uradili, oni osećaju krivicu jer su svesni da su samo pre svih primetili nešto što je očigledno. (Stiv Džobs)

Kreativnost nije urođeni talenat, koji ljudi imaju ili nemaju. Kao što postoje različite vrste inteligencija, tako postoje i različiti tipovi kreativnosti. Povrh toga, kreativnost je veština, i to veština koja se razvija.

Svaka škola kod svojih učenika treba da razvija sposobnost da se povezuju, napreduju i budu inovativni, kako sa sadržajima koje uče iz različitih predmeta tako i jedni sa drugima i svetom oko sebe. Potenciranje kreativnosti u učionici je jedan od najuspešnijih načina da učionica postane sigurno mesto za stvaranje, postavljanje pitanja i ređanje bezazlenih grešaka, na kojima učenici uče. Nastavnici koji umeju da sprovedu kreativne načine razmišljanja, da inspirišu učenike sadržajem i učine da oni slobodno izražavaju svoje stavove i ideje stvoriće kreativne učenike.

Učenici koji uče na kreativan način preuzimaju odgovornost za svoje učenje, osećaju se samouvereno i lakše savladavaju naprednije gradivo.

Ushićenje zbog dolaska do cilja na kreativan način dovodi do toga da učenici imaju jaku želju da uče više

Kreativnost direktno utiče na kvalitet učenja tako što povećava motivaciju, produbljuje razumevanje i, najvažnije od svega, povećava zadovoljstvo.

Sadržaji koji se uče na kreativan način postaju zabavni, zanimljivi i učenici često ispoljavaju jaku želju da uče više. Unutrašnja motivacija je osnova za kreativni proces i kod učenika izaziva težnju za ostvarivanjem ciljeva. Dolazak do cilja na ovaj način stvara osećaj ispunjenosti, zbog kog učenici uvek iznova traže i postavljaju sebi nove ciljeve.

Reč kreativnost vezuje se za glagol kreirati, ali ono što kreiranje razlikuje od običnog stvaranja jeste koncept drugačijeg načina razmišljanja, traženja ideja i maštanja kako bi se stvorilo nešto novo. Ideja stvaranja nije bez razloga na vrhu Blumove taksonomije. Uočavanje širih obrazaca i povezivanje materijala kroz akademske discipline, uz kreativan način razmišljanja, može da dovede do dubljeg i sadržajnijeg interdisciplinarnog učenja. Da bi učenik zaista stvorio nešto, on mora proći kroz procese otkrića, tumačenja, zamišljanja, eksperimentisanja i, na kraju, evolucije. Pojam kreativnosti često se pogrešno vezuje samo za umetničke discipline, iako je kreativnost zapravo način razmišljanja koji je moguće primeniti u svim oblastima, pa čak i u svakodnevnom životu.

Sticanje znanja i veština koje učenici mogu da iskoriste i upotrebe u svakoj oblasti života

U Savremenoj gimnaziji primenjuje se projektna nastava, koja sadrži interaktivne i kreativne aktivnosti. Umesto da samo slušaju predavanja, učenici učestvuju u realizaciji nastave, koriste savremenu tehnologiju i stečena znanja primenjuju kako bi zajedno sa drugim učenicima izrazili svoje ideje i potencijale. Razmena konstruktivnih ideja o načinu rešavanja zadatih situacija deluje podsticajno na razvoj kreativnosti. Povezivanjem prirodnih, društvenih i umetničkih predmeta učenici kreiraju edukativne video-materijale, audio-knjige, mjuzikle, dramske predstave, brošure i druge sadržaje. Znanja i veštine koje kroz taj proces savladaju mogu da iskoriste i upotrebe u svakoj oblasti i svakom zanimanju kojim će se baviti u budućnosti.

Ponosni smo na brojne aktivnosti, projekte i sadržaje koji se u Savremenoj gimnaziji realizuju u okviru redovne i dodatne nastave i koji razvijaju i pokazuju kreativnost naših učenika (Savremeni mjuzikl, Angažovana umetnost – grafiti, Savremeni Escape (Class)room, Obrada „Epa o Gilgamešu”, Pravljenje spota itd.). Budite sigurni da i u ovom trenutku naši učenici rade na nekim novim kreativnim projektima.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.