Intedisciplinarni projekti savremenih gimnazijalaca o grafiti umetnosti

Časovi iz predmeta Umetnost i dizajn u Savremenoj gimnaziji nisu samo kreativni, a to je pokazao i novi interdisciplinarni projekat „Pronađi pravo mesto za Benksija”.

U planu nastave ovog predmeta je i istraživanje grafiti umetnosti, ali su profesorka Tamara Rajinac i profesorka engleskog jezika Milica Aleksić za učenike Kombinovanog programa osmislile projektni zadatak koji od njih zahteva ne samo da razumeju poruke grafita koje misteriozni svetski poznat umetnik Benksi oslikava po celom svetu već i da im daju sopstvenu interpretaciju, te da pronađu sličan društveni problem ili fenomen u našoj zemlji i odrede gde je najbolje mesto za određeni grafit kako bi imao najviše uticaja na podizanje svesti mladih.

Grafiti kao sredstvo za prenošenje društvenih poruka

Učenici su na časovima iz umetnosti i dizajna najpre diskutovali o grafiti umetnosti, a zatim saznali mnogo toga o radu Benksija kao umetnika, njegovoj političkoj i društvenoj angažovanosti, kritici konzumerizma, kriminala, ratova, vrednovanju materijalnog a ne slobode i sreće. Potom su na časovima engleskog analizirali najpoznatije Benksijeve grafite kako bi ih što bolje razumeli. Zanimljivo je da Benksi u svojim grafitima vrlo vešto koristi igru reči da pojača poruku koju želi da prenese.

Cilj svega ovoga je da se učenici podstaknu na dublje razmišljanje o problemima i izazovima modernog života i društva. Zadatak koji je postavljen dao je učenicima dovoljno slobode da izaberu grafit, a samim tim i problem kojim će se baviti, ali je bio i dovoljno definisan kako bi učenici imali konkretne smernice za krajni proizvod. Usmena odbrana radova bila je na engleskom jeziku, pri čemu prelazak na onlajn-nastavu nije remetio sprovođenje projekta, jer su učenici, zahvaljujući platformi „Google Meet”, bili u mogućnosti da neometano prezentuju rezultate svog rada.

Savremene profesorke bile su izuzetno zadovoljne zrelošću koju su učenici pokazali, njihovim izborom društvenih problema o kojima bi trebalo više da se govori, kritičkim odabirom lokacija za grafite koji je podrazumevao dublju analizu, a posebno etičkim pogledima i vrednostima koje savremeni gimnazijalci poseduju i neguju.

Pogledajte neke od njihovih jedinstvenih predloga ispod.

 

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.