Savremeni Escape (class)room

U okviru Mensinih aktivnosti kojima se svake godine obeležava Dan inteligencije, nastavnici Savremene gimnazije Ivan Matejić, Ana Vasilić i Milica Aleksić odlučili su da pokažu kako se popularni koncept „escape room” može koristiti u obrazovanju. Ovo nije prvi put da oni tako nešto pripremaju za učenike naše škole, ali sada je poduhvat bio mnogo ozbiljniji, jer su želeli da igra bude što povezanija sa gradivom.

Šta je „escape room”?

Ovo intenzivno iskustvo podstiče učenike na rešavanje problema, timski rad, istraživanje i obradu tragova kako bi postigli konačan cilj. Aktivnost predstavlja kognitivno iskustvo kroz koje se uči na nesvakidašnji i zabavan način. Pred igrače se stavlja scenario koji je edukativno bogat, čiji je sadržaj intelektualni izazov, ali ih zbog takmičarskog aspekta čini srećnim i zadovoljnim na kraju.

Naime, učenici su podeljeni u timove od po 4–5 članova i svaki tim dobija isti scenario koji treba da reši kako bi izašao iz sobe. Pobeđuje ona ekipa koja dođe do cilja u najkraćem roku.

A šta je „Savremeni escape (class)room”?

Posebnost naše „sobe” je u tome što kroz zadatke obuhvata znanja i veštine iz čak devet školskih predmeta: istorije, srpskog, matematike, fizike, hemije, geografije, muzičkog, likovnog i informatike.

Ono što su glavne prednosti aktivnosti „escape room” kao koncepta je činjenica da učenici spoznaju da do uspeha dolaze samo timskim radom i dobrom organizacijom, kao i da različiti članovi tima doprinose rešavanju zadataka primenom različitih vrsta inteligencije (verbalno-lingvistička inteligencija za jezički deo zadataka, logičko-matematička za povezivanje tragova i rešavanje matematičkih problema, vizuelno prostorna za pronalaženje tragova u učionici, muzička inteligencija za prepoznavanje muzičkih numera, interpersonalna za saradnju u timu i podelu uloga). Neki od zadataka uključuju nemu kartu, Morzeovu azbuku, sintetisanje amino-kiselina, poznavanje boja, slušni test, Mendeljejevljev sistem elemenata, istorijske činjenice, poznavanje književnih dela itd. Vrlo je važno da zadaci nisu linearni, tj. da od učenika zahtevaju ne samo da ih pronađu već i da ih na pravi način povežu i organizuju. Upravo uvremenjena potkrepljenja do kojih dolazi kada učenici rešavaju više malih zadataka i dolaze do uspeha održavaju interesovanje i takmičarski duh učenika. Za same profesore najveći izazov u osmišljavanju same aktivnosti bilo je da se postigne ravnoteža u osmišljavanju zadataka – da budu dovoljno izazovni, ali i realni za rešavanje, da se primeni znanje iz školskog gradiva, kao i veštine koje se stiču u školskom i sličnim kontekstima, a da u isto vreme budu prijemčivi datom uzrastu. Naravno, kao konačnu vrednost ove aktivnosti ističemo razvijanje logičkog rasuđivanja i zaključivanja koji su potrebni za snalaženje u realnim životnim izazovima koji nikada nisu linearni niti vezani za jednu oblast znanja, kao i činjenicu da učenici uče jedni od drugih u ovom procesu, dopunjavaju se, sarađuju, međusobno podstiču i hvale individualne i timske uspehe.

Kao što je već pomenuto, ovo nije prvi put da nastavnici Savremene gimnazije organizuju ovako nešto. Naime, „Escape room” je bio finalna igra koja je odlučivala pobednika na tradicionalnom nadmetanju naših učenika, poznatijem kao Savremenijada u junu 2019. Nadamo se da ćemo na kraju školske godine ponovo organizovati ovo takmičenje i na zabavan način proveriti znanje i veštine naših učenika.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.