Vrednost učenja: Razvijanje potrebe za traganjem i pronalaženjem odgovora

Procesi učenja i podučavanja su permanentni i veoma složeni procesi koji zahtevaju dobro poznavanje razvojnih karakteristika onoga ko uči, samog učenja kao aktivnog procesa razumevanja sveta oko sebe, mnogobrojnih pristupa, metoda i strategija koji učenje čine efikasnim. Učenje zahteva aktivnosti koje će osposobiti učenike da samostalno tragaju za informacijama, promišljaju i rešavaju probleme.

Aktivno i delotvorno celoživotno učenje

Ako nastavnik uspe da kod učenika razvije potrebu za traganjem i pronalaženjem odgovora, oni će uvek biti u stanju da na neposredan ili posredan način, direktno ili indirektno, pronađu prave odgovore i rešenja. Insistiranje na procesu traženja odgovora doprinosi razvoju intelektualnih sposobnosti i stvaralačkih potencijala učenika, dok učenje samog odgovora, makar on bio i tačan, od učenika zahteva samo dobro pamćenje.

Procesom učenja se kod učenika razvijaju prirodna radoznalost i istraživački duh, kritičko mišljenje i sposobnost uspešnog rešavanja problemskih situacija. Učenici na taj način stiču saznanje kako da uče aktivno i delotvorno i stvaraju potrebu za celoživotnim učenjem. Tokom procesa učenja učenici razvijaju različite vrednosti kao što su etičnost, altruizam, ali i ličnu i društvenu odgovornost.

Nastavnici koji program transformišu u kreativne aktivnosti

U Savremenoj gimnaziji nastavnici program transformišu u kreativne i produktivne aktivnosti učenika na času i, umesto da predaju, oni osmišljavaju situacije učenja, stvaraju prilike za učenje i vode učenike kroz aktivnost učenja u školi. Primenom projektne nastave, ali i interaktivne i interdisciplinarne nastave, koja je prilagođena visokim akademskim zahtevima, poboljšava se kvalitet stečenog znanja, ali se istovremeno doprinosi povećanju motivacije i aktivnosti koje se tiču učenja.

Nastavnici u Savremenoj gimnaziji stvaraju uslove u kojima učenici samostalno stiču nova znanja iz različitih izvora, uče da koriste stečena znanja za rešavanje teorijskih i praktičnih zadataka, stiču komunikativne veštine radom u grupama i razvijaju istraživačke veštine. Na razne načine ih uče kako da uče aktivno, utiču na razvijanje njihove motivacije za učenje i stvaraju uslove za izražavanje sposobnosti i potencijala.

Takođe, nastavu u našoj školi karakteriše i korišćenje savremene tehnologije, koja doprinosi kognitivnom, afektivnom i socijalnom razvoju učenika.

Učenici Savremene gimnazije su imali priliku da se kroz predavanje „Metode i tehnike uspešnog učenja” upoznaju sa koracima aktivnog učenja, metodama učenja, ali i sa tehnikama uspešne organizacije i efikasnog upravljanja vremenom (time management).

Suština aktivnog učenja se može shvatiti kroz citat čuvenog Bendžamina Frenklina:

Reci mi i ja ću zaboraviti, pokaži mi i ja ću možda zapamtiti, uključi me i ja ću razumeti.

To je način na koji radimo u Savremenoj gimnaziji i koji želimo da nastavimo da razvijamo i kroz novu strategiju kako bismo kod učenika osvestili ovu vrednost i olakšali proces saznavanja koji je pred njima.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.