Savremeni prvaci otkrili metode uspešnog učenja

Tokom meseca oktobra, pedagog Savremene gimnazije, Ivan Davidović, održao je predavanje za učenike prvog razreda pod nazivom “Metode i tehnike učenja”.

Cilj ovog predavanja bio je da se učenici upoznaju sa koracima aktivnog učenja. Aktivno učenje je učenje kroz rad, izvršavanje zadataka i ličnu akciju, a njegova suština može se shvatiti kroz citat čuvenog Bendžamina Frenklina: “Reci mi i ja ću zaboraviti, pokaži mi i ja ću možda zapamtiti, uključi me i ja ću razumeti.” Savremeni prvaci su takođe saznali kako mogu da poboljšaju faktore uspešnog učenja - svoje sposobnosti, radne navike, motivaciju i metode učenja, a takođe su se upoznali i sa tehnikama uspešne organizacije i efikasnog upravljanja vremenom (time management), kako bi povećali svoju produktivnost i efikasnost.

Ovo predavanje je planirano godišnjim planom rada za sve savremene učenike prvog razreda, a u skladu je sa novousvojenom strategijom obrazovanja u čijem je središtu sveobuhvatni razvoj učenika, ca ciljem da se podstakne formiranje zdrave ličnosti i akademski uspeh.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.