Uspešno realizovana radionica ,,Granica posle koje je nasilje”

Učenici drugog razreda Savremene gimnazije su na časovima odeljenjske zajednice tokom februara i marta imali prilike da diskutuju o nasilnom ponašanju, njegovim posledicama i ulozi društva u tom procesu, kao i da rade na prepoznavanju ovakvog ponašanja.

Jedna od važnih poruka sa radionice jeste značaj identifikovanja onog ko je u našoj mreži podrške, kao i njeno korišćenje kada nam je potrebna – najvažnije je da znamo da nema potrebe da kroz probleme prolazimo sami. Školska zajednica, odeljenjski starešina, psiholog, pedagog i profesori deo su mreže podrške na koju učenici mogu da se oslone.

Radionice su realizovane po planu Tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja kao oblik preventivnih aktivnosti koje mogu doprineti kreiranju konstruktivne i prijatne atmosfere u školskoj zajednici.

Radionice su održane delom uživo, kada su učenici po grupama dolazili u školu, a delom i preko „Google Meeta”, u periodu kada su učenici pratili nastavu onlajn. Radionice je vodila školski psiholog Aleksandra Rakić.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.