Struktura ACT testa - Gradivo i opcioni esej

Pitanja u ACT testu su povezana sa gradivom u srednjoj školi, test je sastavljen od četiri posebna dela sa više ponuđenih odgovora i poslednji deo je opcioni esej.

Test se polaže na engleskom jeziku i uključuje gradivo iz sledeća četiri predmeta:

 • Engleski jezik – Writing test;
 • Matematika;
 • Čitanje – Reading test;
 • Naučno rasuđivanje – Science Reasoning.

Navedeni delovi testa se uvek polažu po ovom redosledu.

Da bi se formirala završna ocena na ACT testu (Composite Score), uzima se prosek rezultata svih pojedinačnih delova testa. Kada se koristi termin ocena ACT testa, misli se upravo na završnu ocenu, a bitno je naglasiti da izveštaj o testu sadrži i rezultate pojedinačnih delova testa iz engleskog jezika, matematike i čitanja.

Kako se ocenjuje ACT test

Činjenica je da je test izuzetno zahtevan, a za svaki njegov deo je predviđeno vreme od 30-35 minuta, osim testa iz matematike koji traje oko 60 minuta. Ukupan broj bodova koji je moguće ostvariti na testu je 144, odnosno po 36 poena na svakom njegovom delu. Uz adekvatnu i blagovremenu pripremu moguće je postići zapažene rezultate na ovom testu. ACT ispit se može polagati 5 puta u toku godine: u septembru, oktobru, decembru, aprilu i junu. Na ispit se može izlaziti više puta, dok se ne dobiju željeni rezultati (superscoring).

Šta je potrebno za prijavu na ACT test

Pre samog prijavljivanja najvažnije je da se dobro pripremite. Zato vam savetujemo da prvo pogledate šta je sve od dokumenata i informacija potrebno, a nakon toga ispunite prijavu. Za detalje u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti školskim kordinatorima, koji će vam pomoći da dođete do potrebnih informacija.

Da bi se učenik prijavio na ACT test, potrebno je:

 • da dostavi fotografiju na osnovu koje će moći da se identifikuje; više informacija o formatu i veličini, sistemskim zahtevima i rokovima za dodavanje fotografija pogledajte ovde;
 • da se pre prijavljivanja svaki kandidat upozna sa procedurom slanja zahteva za dobijanje specijalnih uslova za polaganje testa;
 • da pronađe najbližu lokaciju ACT test centra gde se može polagati;
 • da ispuni tehničke zahteve: potrebno je da ima operativne sisteme Windows (KSP, Vista, 7 ili 8), Mac OS (10.5 ili noviji), pretraživače: Internet Explorer (verzija 8 ili novija), Chrome (verzija 18 ili novija), Firefox (verzija 7 ili novija), Safari (verzija 5 ili novija);
 • da pripremi kod srednje škole koji je potreban za registraciju; kod International School Savremene možete dobiti od školskih koordinatora;
 • da napiše esej koji je opcioni deo ACT testa, ali da prvo proveri da li je ova komponenta obavezan deo prijemnog ispita na fakultetu za koji aplicira;
 • da ostavi imejl-adresu roditelja; i ovo je opcioni, ali važan kanal komunikacije između učenik i ACT-a.
 • da se informiše koje kalkulatore i kako može da koristi na testu. Ovde pogledajte „Calculator Policy” kako biste saznali koje kalkulatore možete koristiti na testu.

 

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.