ŠKOLOVANJE ZA AKADEMSKI USPEH

shlajfna

Školovanje u Savremenoj gimnaziji je najbolja kombinacija tradicionalnog i savremenog koncepta. U tradicionalnom smislu, iz srpskog školskog sistema smo preuzeli široko obrazovanje gimnazije opšteg tipa, koji smo dopunili savremenim predmetima po Kembridž programu na engleskom jeziku. Na ovaj način, svojim učenicima smo pružili jedinstvenu mogućnost da se dobro pripreme za nastavak školovanja na fakultetima, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.

SRB CAM DUOKombinacija za uspešno školovanje =
Nacionalni plan i program + Cambridge International program

Uspešnom kombinacijom predmeta iz Nacionalnog i Cambridge International programa pred naše učenike stavljamo ambiciozan ali izuzetno kvalitetan kurikulum.

Nacionalni plan i program

Gimnazijsko obrazovanje, pored predmeta koji su osnovcima već poznati, unapređuje znanje uvođenjem novih predmeta: filozofije, logike, latinskog jezika, psihologije, sociologije i ustava i prava građana. Ovi predmeti se uvode u različitim razredima kako bi pratili intelektualnost zrelost učenika i spremnost da prihvate nove koncepte teorije i prakse. Tako se latinski uči u prva dva razreda, psihologija u drugom, filozofija u trećem i četvrtom razredu a sociologija i pravo građana samo u četvrtom.

Negovanjem maternjeg jezika ali i svetske kulture i baštine kod svojih učenika želimo da razvijamo svest o životu u demokratski uređenom i humanom društvu zasnovanom na poštovanju ljudskih i građanskih prava. Savremena gimnazija veruje u budućnost multilingvizma pa svojim učenicima pruža mogućnost usavršavanja ne samo dva strana jezika, već i dodatnih jezika shodno individualnom afinitetu i interesovanju. Nastava prirodnih nauka u našoj školi realizuje se uz primenu najsavremenije pedagogije - povezivanjem teorijskog koncepta sa praktičnom primenom znanja. Ovakav pristup nastavi podstiče kreativno mišljenje i unapređuje veštine analize i sinteze, koje su učenicima potrebne ne samo kao školske već i kao životne veštine.

Cambridge International program

Dodatni časovi, koji se izvode na engleskom jeziku, preuzeti su iz Kembridž programa za međunarodne ispite. Uveli smo ih sa idejom da učenike upoznamo sa konceptom obrazovanja koji se primenjuje u zapadno-evropskim zemljama i SAD, a koji se po svojim ciljevima i ishodima razlikuju od srpskog koncepta obrazovanja. Tako naši učenici, nakon nastave na srpskom, u popodnevnim časovima mogu da prate nastavu na engleskom.

Savremena gimnazija

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »
Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.