Savremeni gimnazijalci mirno rešavali sukobe širom sveta

U Savremenoj gimnaziji nastava je koncipirana tako da prati svetske trendove ne samo u obrazovanju, nego i na ostalim društvenim poljima. Tako teme koje obrađuju savremeni gimnazijalci idu u korak sa domaćim i svetskim dešavanjima. Upravo na časovima Global Perspectives učenici stiču znanja iz različitih oblasti i uče kako da ih objedine u rešavanju konkretnih zadataka i primene u realnim životnim situacijama.

700x__SRB (2)

Povodom aktuelnih sukoba na Bliskom istoku, ali i konfliktnih odnosa između nekih od najmoćnijih zemalja sveta, učenici Savremene gimnazije učestvovali su na času Global Perspectives u jedinstvenoj vežbi o mirnom razrešavanju konflikata.

Pravila igre

Slika_16Za početak vežbe učenici su se podelili u dve grupe kako bi svaka od njih mogla da predstavlja određenu zemlju u sukobu. Kako bi neko vodio računa o redu i mogao da donese odluku o krajnjem rešenju, izabran je sudija, odnosno sudinica, Iva Sušić.

Sudija je metodom slučajnog uzorka izabrao neke od aktuelnih međunarodnih sukoba, kao što su oni na relaciji SAD–Kina, ISIL–Sirija i Izrael–Palestina. Nakon dodele uloga, učenici su u okviru svoje grupe imali zadatak da osmisle argumente za tvrdnje koje potkrepljuju njihovu poziciju u sukobu. U roku od 15 minuta morali su da osmisle celokupan nastup na sudu i izlože situaciju sa svog stanovišta.

Diskusija na sudu

Nakon pripreSlika_24me za nastup, učenici su izabrali po jednog predstavnika svoje „države” koji će na najbolji način zastupati njihove interese na sudu. Sudija je imao ulogu da pokreće diskusiju, traži dokaze za tvrdnje, naizmenično sasluša podjednako obe strane i stimuliše mirno rešavanje problema.

Na osnovu znanja koje su do sada imali priliku da steknu, učenici su mogli da verno predstave interese koji pokreću moćne svetske sile, kao i da dočaraju stanovišta koja zastupaju stvarni međunarodni predstavnici. Imajući u vidu načine rešavanja konflikata, savremene diplomate mogle su da ponude realna rešenja koja bi mogla da okončaju postojeće i spreče buduće sukobe među suprotstavljenim zemljama.

Na kraju, sudska odluka

Nakon saslušavanja argumenata suprotstavljenih strana, bilo je vreme da sudija donese objektivnu odluku o načinu konkretnog razrešenja sukoba. Pošto je pažljivo razmotrila sve činjenice, kao i mogućnosti rešenja problema, sudinica Iva presudila je u korist obe strane.

Naime, konačna odluka bila je pisanje primirja između zaraćenih zemalja i nenasilno razrešenje konflikta. Na ovaj način, obe strane su na dobitku i izbegnuto je širenje štete daljim raspirivanjem sukoba. Slučaj je rešen, a rasprava završena.

Podizanje svesti o postojećim međunarodnim sukobima

Slika_15Učestvovanjem u ovako osmišljenoj vežbi, učenici su mogli da dublje spoznaju tematiku, ali i suštinu realnih svetskih međudržavnih konflikata i zaključe zbog čega je do njih došlo i na koji način bi mogla da se sprovedu potencijalna rešenja.

Podizanjem svesti o važnosti dobrih međunarodnih odnosa, savremeni gimnazijalci naučili su kako da se postave u poziciju drugih, ne tako bliskih naroda. Spoznavajući interese koje pokreću druge političke učesnike, učenici su mogli da uvide kako na najbolji način mirno okončati sukobe i uživali su u još jednom zabavnom i dinamičnom Global Perspectives času.

Pogledajte još fotografija sa časa Global Perspectives u galeriji.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.