Obeležen Međunarodni dan maternjeg jezika

U ponedeljak, 22. februara, učenici Savremene gimnazije su kroz mini-debate i vežbanja pokušali da odgovore na važna pitanja koja se odnose na značaj i očuvanje maternjeg jezika. Na ovaj način, obeležen je Međunarodni dan maternjeg jezika, koji se od 2000. godine obeležava svakog 21. februara.

Ovaj važan datum za svaku naciju ustanovljen je od strane UNESCO-a, a na predlog Bangladeša, kako bi svuda u svetu bila podignuta svest o značaju maternjeg jezika.

MAternji_SG_700px

Značaj maternjeg jezika

Savremeni gimnazijalci su na časovima srpskog jezika razgovarali o značaju negovanja i očuvanja maternjeg jezika, jer on predstavlja kako nacionalni identitet, tako i identitet svakog pojedinca.

Kroz razgovor sa profesorkom, učenici su konstatovali sve češću pojavu doslovnog prevođenja i preuzimanja stranih reči i izraza, pre svega iz engleskog jezika, čime se narušava jezičko nasleđe i melodičnost maternjeg jezika. Učenici su uočili i to da je razvoj tehnologije, iako je učinio komunikaciju i kulturnu razmenu jednostavnijom, rezultirao velikim uplivom stranih reči.

Radionica puna smeha

Kako bi se na praktičnom primeru oprobali u doprinošenju očuvanju srpskog jezika, učenici su učestvovali u zanimljivoj vežbi: pokušali su pronađu najadekvatniju srpsku reč za jednu od najkorišćenijih stranih reči među mladima, a to je „selfie” .

Rezultati su bili originalni i duhoviti, a neki od najinteresantnijih su: svojko, sebić, samofotko, jaslik, egoslik, ekranko. Iako nesigurni u to koliko neki od ovih termina mogu da zažive u jeziku, učenici će se potruditi da ishod bude drugačiji.

Važnost očuvanja jezika

Na kraju debate, savremeni gimnazijalci došli do zaključka da srpski jezik nije jedini koji treba da odoli snažnim uticajima kako tehnoloških inovacija, tako i drugih jezika.

Oni su istakli da negovanje maternjeg jezika ne isključuje mogućnost da se uspešno uče drugi jezici. Naprotiv, dobro poznavanje maternjeg jezika olakšava učenje svih drugih jezika i zato je važno očuvati ga.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.