Nagrada za časove u Savremenoj gimnaziji

Profesori u Savremenoj gimnaziji svakodnevno rade na unapređivanju svojih časova i pronalaženju inovativnih načina predavanja kako bi učenicima omogućili da gradivo usvoje na što lakši i interesantniji način.

Kako bi savremene gimnazijalce podstakla da shvate eufemizme, njihov značaj u komunikaciji i razumevanju skrivenih značenja, profesorka engleskog Tamara Koranjić osmislila je nesvakidašnji čas engleskog jezika, koji je imenovan za najbolji čas na temu stvaralaštva Vilijama Šekspira u februaru 2016. godine, i nalazi se u konkurenciji za glavnu nagradu, koja će biti objavljena u maju.

Najbolji čas engleskog je u Savremenoj gimnaziji

Čas koji je osmislila profesorka engleskog za temu ima približavanje opusa ovog velikog pisca, usvajanje pojma eufemizma, kao i njihovo pronalaženje u Šekspirovim delima i primenu u sopstvenom pisanju.

slajfna_srp

Internacionalna asocijacija profesora engleskog, ELTA, prepoznala je ideju ovog časa kao jednu od najboljih na takmičenju povodom obeležavanja 400 godina od smrti Šekspira. Reč je o takmičenju koje ujedinjuje profesore engleskog jezika širom sveta i omogućava im da razmene ideje u cilju pronalaženja najsavremenijih metoda podučavanja.

Savremeni pogled na eufemizme

Jedna od važnih karakteristika Šekspirovog stila pisanja je i upotreba eufemizama, za čije je razumevanje potrebno izvođenje zaključaka i čitanje između redova. Zato, na času engleskog učenici prepoznaju odlike eufemizama, usvajaju veštine indirektnog razumevanja i tumačenja teksta, a takođe uče kako da i sami unaprede svoje veštine pisanja korišćenjem ove stilske figure.

Učenici na času imaju priliku i da pogledaju video-prilog koji na kreativan način objašnjavaju tehnike pisanja sa upotrebom eufemizama. Tako mogu sami da istražuju okolnosti u kojima se eufemizmi mogu pojaviti, kao i načine integrisanja eufemizama u jedno književno delo.

Veštine komunikacije na engleskom jeziku

Uočavanjem skrivenih značenja koja eufemizmi sadrže, učenici se upoznaju sa kulturom i tradicijom određene zemlje i jezika. Upravo ove lingvističke metode, kao što je upotreba eufemizama, glavni su nosioci humora u komunikacji i služe kao osnova za dalje razumevanje sarkazma i ironije.

Usvajanjem ovakvih veština komunikacije, učenici Savremene gimnazije će bez straha moći da komuniciraju sa izvornim govornicima engleskog jezika i lako usvajaju i tumače poruke koje bi za manje iskusnog sagovornika bile nerazumljive.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.