Savremeni gimnazijalci su u četvrtak, 16. marta, učestvovali na međunarodnom matematičkom takmičenju „Kengur bez granica” i ostvarili zapažene rezultate. Učenike iz preko 60 država sveta tog datuma je spojila matematika, jer su na isti dan razmišljali o istim problemima i rešavali iste zadatke u svojim školama.

Matematika koja briše granice

Zahvaljujući sjajnom logičkom i kombinatornom mišljenju, odličnom razumevanju zadatih tekstova i pre svega dobroj primeni stečenog matematičkog znanja, savremeni gimnazijalci su na ovom takmičenju bili veoma uspešni.

Najbolji rezultat postigao je učenik drugog razreda Nikola Orlić, kojeg  je samo nekoliko poena delilo od maksimalnog učinka, dok su ga u stopu pratili Nikola Vračar, Ana Petrović, Ana Vujović, Nikoleta Đorović, Aleksandar Zaplatić i Tara Papić. Savremeni gimnazijalci su delili iste izazove, nedoumice, pitanja i razmišljanja sa čak 3,5 miliona svojih drugara, koliko ovo takmičenje okuplja.

Negovanje prirodnih nauka u Savremenoj

Kako je osnovna ideja takmičenja „Kengur bez granica” popularizacija matematike i povećanje interesovanja za prirodne nauke uopšte, može se zaključiti da je postavljeni cilj u Savremenoj gimnaziji i ostvaren. Savremeni gimnazijalci su s velikom radošću i ushićenjem pristupili ovom internacionalnom projektu i uživali u izazovima koji su pred njih postavljeni dok su razvijali svoje matematičke kompetencije.

Čestitamo uspešnim matematičarima i želimo im da nastave da se trude kao i do sada, jer rezultati sigurno neće izostati!

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.