Čas istorije na izložbi „Srpkinja – heroina Velikog rata”

Savremeni gimnazijalci su u petak, 5. maja, posetili Dom Vojske Srbije kako bi pogledali autorsku izložbu Dimitrija Vujadinovića „Srpkinja heroina Velikog rata”.

Lekcija iz drugačije perspektive

Izložba koja osvetljava ulogu heroja koju je imala srpska žena pomogla im je da sve ono što su učili o Prvom svetskom ratu sagledaju iz novog ugla, iz ugla žena koje su trpele mučenja, torture i sve nedaće tog vremena.

Srpska žena, seljanka, građanka na čijim plećima su ostali porodica, kuća i imanje, spaljeno i opljačkano ognjište i briga za voljene na frontu glavni je motiv ove izložbe, koja je ostavila snažan utisak na učenike. Ali, da nije bilo junaštva i jake psihe ovih žena, njihove mudrosti i umešnosti da se preživi u nemogućim ratnim uslovima i stradanjima, svi vojnički uspesi njihovih najbližih bili bi uzaludni.

Veliki rat je prvi put na globalnoj pozornici čovečanstva – političkoj, ekonomskoj i porodičnoj, snažno afirmisao i dokazao vrednosti ženskog principa, zbog čega je ova izložba bila posebno interesantna učenicama koji su s oduševljenjem gledale u jake, istrajne i ratoborne žene. Veliki rat se ovako ne opisuje u udžbenicima, pa je to još jedan razlog zbog čega je ova poseta posebna za savremene gimnazijalce.

Lekcija o Prvom svetskom ratu je sastavni deo nastavnog plana i programa već u osnovnoj školi, a učenici Savremene gimnazije su je obogatili, dodatno utvrdili i pre svega razumeli odlaskom u Dom Vojske Srbije.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.