Savremena gimnazija i ISS organizuju interne radionice za usavršavanje svojih profesora

S epitetom Future Ready škole, Savremena gimnazija i International School Savremena ne samo da ulažu napor u stvaranje motivišuće sredine za usavršavanje svojih učenika već se neprestano trude i da svoje profesore obogate dodatnim znanjima i veštinama.

Tako će se pred početak ove školske godine u prostorijama škole u Beograđanki (Kralja Milana br. 5) i Šumatovačkoj br. 45 od ponedeljka, 14. avgusta, do subote, 26. avgusta, održati niz radionica koje će profesorima pomoći da se profesionalno usavrše, ali i da stvore još bolji odnos sa učenicima u novoj, zajedničkoj školskoj avanturi koja ih očekuje od septembra.

Interne radionice za profesore Savremene gimnazije

Stvarno drugačiji profesori

Profesori Savremene gimnazije i International School Savremene su mladi, visokoobrazovani ljudi koji su završili master ili doktorske studije i imaju pregršt iskustva u radu u osnovnim i srednjim školama, na fakultetima, kao i u naučnim institutima u Srbiji i inostranstvu. Tečno govore i srpski i engleski jezik, ali i mnoge druge jezike.

Uz moderne načine predavanja i korišćenje najsavremenije tehnologije u učionici, poput iPada, tableta, laptopova, interaktivnih tabli i stolova, 3D olovki, skenera i štampača i mnogih drugih pametnih uređaja, savremeni profesori u pametnim učionicama s lakoćom prenose znanje novim generacijama.

Korisna i zanimljiva predavanja

Teme koje su zastupljene na ovim radionicama pomažu profesorima Savremene gimnazije da unaprede poznavanje tehnika efikasnog prenošenja znanja i vrednosti, kao i negovanja pozitivne atmosfere. Profesori će na taj način obogatiti svoje metode predavanja i usvojiti nova praktična znanja i veštine korisne za svakodnevni rad sa savremenim gimnazijalcima.

Teme prilagođene svakom programu

Svi profesori Savremene gimnazije i International School Savremene učestvuju u radionicama koje su prilagođene programu na kom predaju, bez obzira na to da li je reč o Nacionalnom, Kombinovanom – bilingvalnom ili Kembridž programu. Teme koje se obrađuju svrstane su u četiri grupe: jačanje kapaciteta, podizanje samopouzdanja, razvijanje kreativnosti i usvajanje inovacija.

Jačanje kapaciteta: admin tim i procedure u školi, ponašanje učenika, odeljenjsko starešinstvo i mentorstvo, planiranje nastave.

Podizanje samopouzdanja: veštine uspešne komunikacije, građenje autoriteta i kompetencija nastavnika, problemi u učenju kod učenika (disleksija i disgrafija), pravopis i poslovna korespondencija.

Razvijanje kreativnosti: načini ocenjivanja i vrednovanja znanja učenika, interdisciplinarna nastava, izrada i ocenjivanje testova, struktura i dinamika časa i rad u grupama.

Usvajanje inovacija: Google i ostale obrazovne aplikacije za bolje učenje, upotreba interaktivne table u nastavi i elektronski dnevnik.

Koji su benefiti za učenike i roditelje?

Što su profesori kompetentniji, učenici postižu bolje rezultate, kojima su i njihovi roditelji zadovoljniji.

Drugim rečima, kada profesor sam razume kako funkcioniše škola u kojoj radi, počev od najsitnijeg detalja kao što je, recimo, logovanje na Portal za učenike, preko razumevanja školskog kodeksa ponašanja, do načina na koje može pomoći da učenik što lakše nauči lekcije, onda u komunikaciji između profesora i učenika ne dolazi ni do kakvog nesporazuma koji može stvoriti problem. A roditelj, s druge strane, za svaku nedoumicu može se obratiti profesoru, od kojeg će uvek dobiti adekvatan i iscrpan odgovor.

Kako su Savremena gimnazija i International School Savremena odlučne u tome da svoje predavače što bolje pripreme za rad sa učenicima, prisustvo na svim radionicama je obavezno. Profesori će već od 1. septembra moći u praksi da pokažu šta su sve naučili na ovom dvonedeljnom stručnom usavršavanju.

Pogledajte još fotografija u našoj galeriji.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.