LUDUS VERBORUM: Neobična igra rečima na času latinskog u Savremenoj

Profesorka latinskog jezika Natalija Stanković je za učenike drugog razreda Savremene gimnazije još jednom osmislila stvarno drugačiji čas. Naime, Natalija je želela savremenim gimnazijalcima da dokaže da izumrli jezik uopšte ne mora da bude dosadan ako se uči na moderan i inspirativan način.

Kako je Natalija uspela da zainteresuje savremene gimnazijalce za jezik koji, prema nekim podacima, ne postoji skoro dva veka?

Red asocijacija, red pantomime, red ukrštenica

Neobičan čas latinskog jezika koji je pripremila profesorka Natalija odveo je učenike Savremene gimnazije na putovanje u staru Atinu, na kom su glavni junaci bili Quintus i Marcus. Profesorka se potrudila da kroz nekoliko aktivnosti na času učenicima pomogne da shvate ovu lekciju tako što su, podeljeni u male grupe, tražili sličnost sa engleskim jezikom i upoznali se sa vokabularom iz latinskog jezika kroz pantomimu, asocijacije i ukrštenice.

Pantomima je verovatno najviše namučila učenike koji su morali verno da dočaraju neki od termina pomenutih u lekciji. Nomen-name, populus-people, templum-temple, admiratio-admiration bili su samo neki od njih. Učenicima nije bilo lako da slikovito objasne i ožive reči latinskog, engleskog i srpskog jezika koje su usvojili.

Nakon uspešnog prvog zadatka, u igri asocijacije učenici su na latinskom pogađali mesta na kojima su bili Quintus i Marcus, a među njima se našao i poneki termin iz gramatike kako učenici ne bi zaboravili koliko je ona zapravo važan deo svakog jezika.

Čas latinskog

Tek tada je na red došlo rešavanje ukrštenih reči, koje je, prema mišljenju učenika, jedna od najomiljenijih aktivnosti. I u ovoj igri savremeni gimnazijalci su se odlično snašli, jer su ubrzo uvideli povezanost ukrštenih reči sa pojmovima koje su već razaznali u pantomimi ili čuli u prethodnim asocijacijama.

Najteži izazov za kraj

Poslednji zadatak koji je pripremila profesorka latinskog pogodio je savremene gimnazijalce in medias res, jer je on zapravio bio prilika da učenici pokažu koliko su savladali gradivo.

Natalija je izukla sedam pojmova iz lekcije i iseckala reči na slova, koja su učenici morali da vrate na svoje mesto kako bi dobili skriveno značenje. Profesorka ni ovog puta nije bila stroga, pa je učenicima malo pomogla otkrivši im početno slovo pojmova koji su im bili zadati.

Časovi u Savremenoj nikada nisu monotoni

„Zajednička aktivnost i interakcija nastavnika i učenika su osnova savremenog obrazovanja, a učenje izumrlog jezika treba da bude osmišljeno tako da probudi interesovanje kod učenika i svest da je taj jezik prisutan svuda i u svemu”, istakla je profesorka Natalija, naglasivši da je glavni cilj njenih časova obogaćivanje znanja učenika na interesantan način.

Takmičarski duh koji učenici neguju vole da vide i profesori, jer to dalje rezultira boljim razumevanjem i usvajanjem gradiva, a stvarno drugačiji časovi latinskog jezika dokazuju da kod savremenih gimnazijalaca ne važi čuvena Sokratova izreka Scio me nihil scire (Znam da ništa ne znam).

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.