Savremena gimnazija jedina privatna škola koja učestvuje u PISA testiranju

Savremena gimnazija biće jedina privatna škola među 180 izabranih škola u Srbiji koje će učestvovati u PISA testiranju tokom aprila i maja.

Za mesec i po dana, koliko traje testiranje, savremeni učenici će se nadmetati u znanju sa svojim vršnjacima, čime će pokušati da poprave sliku Srbije, koja nije bila učesnica ovog istraživanja još od 2006. godine.

Najbolja potvrda znanja za savremene učenike

PISA istraživanje je vodeći element za procenu kvaliteta, pravednosti i efikasnosti školskih sistema, posebno što u njemu učestvuje više od 80 zemalja, što je skoro više od 80% svetske ekonomije, zbog čega predstavlja najbolji indikator stanja obrazovanja u nekoj zemlji. Nakon prošlogodišnjeg probnog testiranja, u aprilu kreće glavno PISA istraživanje u kom će učestvovati i savremeni gimnazijalci.

Učenici prvog razreda Savremene gimnazije moći će tada da pokažu znanje iz čitanja, matematike i nauke, ali i u testiranju finansijske pismenosti i globalnih kompetencija, jer Srbija od ove godine prvi put učestvuje i u ispitivanju ove dve oblasti.

PISA testiranja se sprovode u celom svetu na svake tri godine, testovi se na njima rade elektronski, a ove godine je broj srednjoškolaca koji će učestovati na PISA istraživanju porastao na čak 8.000.

pisa testiranje

Međunarodno istraživanje kao merilo uspeha

Rezultati koje će PISA doneti nakon istraživanja pokazaće položaj obrazovanja u Srbiji po pitanju funkcionalnih znanja učenika, a ujedno će obezbediti smernice ka oblastima koje treba da se unapređuju kako bi se dostigli željeni standardi u školskom sistemu. Takođe, oni će pomoći i u rangiranju znanja naših učenika u konkurenciji od 200 zemalja, koliko ih učestvuje u ovom međunarodnom istraživanju.

Na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja roditelji i učenici savremenih gimnazijalaca od ove godine mogu da se upoznaju sa zadacima koje su sačinile radne grupe formirane u okviru Nacionalnog saveta za praćenje PISA istraživanja i tako se bolje pripreme za predstojeće testiranje.

Savremena gimnazija – deo svetskog obrazovnog sistema

Testiranje koje stavlja akcenat na proveru znanja učenika u zadacima koji se tiču realnih životnih situacija koje se smatraju relevantnim za efikasno učestvovanje u društvu odraslih, ali i dugoročnog učenja poklapaju se sa vizijom Savremene gimnazije da svoje učenike na najbolji način pripremi za svet odraslih, koji ih čeka nakon nje.

Učešće u ovom istraživanju za Savremenu gimnaziju predstavlja veliku privilegiju jer će joj omogućiti dobijanje pouzdanih i u praksi upotrebljivih podataka, koji su u skladu sa najvišim istraživačko-metodološkim standardima.

Osim zadovoljstva što će biti deo ovog velikog internacionalnog istraživačkog poduhvata, za Savremenu gimnaziju je veoma značajno i to što će moći da sarađuje sa Nacionalnim PISA centrom, čime će unaprediti svoj rad, dok će, istovremeno, i savremeni gimnazijalci na praktičnim primerima pokazati šta su sve naučili u školi i potruditi se da postignu što bolje rezultate i Srbiju podignu na visoko mesto.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.