Radionice karijerne podrške za učenike

Za one učenike koji se još uvek nisu odlučili za svoj budući poziv Savremena gimnazija je za 12. i 13. april organizovala učešće na dvema radionicama koje organizuje udruženje ALTERO u okviru projekta „Sa problemima na TI”.

Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje

ALTERO – Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj podrška razvoju pojedinaca, grupa i društva u celini. Zalažu se za poboljšanje kvaliteta života, podizanje nivoa svesti kod građana o društvenim problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu i promociju kulturne delatnosti, interkulturalnog dijaloga i sarаdnje.

Savremeni gimnazijalci su sa predavačima iz ALTERO asocijacije razgovarali o svojim planovima, željama i sposobnostima i imali priliku da saznaju sve o različitim zanimanjima i oblicima i mogućnostima zaposlenja, ali i o tome koliko je važno da odluku o daljim koracima u karijeri donesu sami.

Kojim putem do uspešne karijere?

Na radionicama su učenici shvatili kako da postave realistične ciljeve u skladu sa svojim mogućnostima i da pažljivo osmisle korake do njihove realizacije.

Radionice

Svako od učenika je zajedno sa predavačima, nakon što su uradili test ličnosti i profesionalnih interesovanja, napravio individualan plan karijernog razvoja koji će mu biti dobra smernica u budućnosti.

Savremena gimnazija organizovanjem ovih radionica želi da osnaži mlade za preuzimanje aktivne uloge u svom ličnom i karijernom razvoju i da ih osposobi za adekvatan izbor i samostalno donošenje odluke o budućoj profesiji, ali i da učenicima pruži željene odgovore o njihovoj budućoj karijeri.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.