Profesorka građanskog vaspitanja u Savremenoj Ana Brkić učestvovala na festivalu psihodrame u Plovdivu

Osmi međunarodni festival psihodrame, na kom je učestvovala i Ana Brkić, profesorka građanskog vaspitanja u Savremenoj, trajao je od 21. do 24. marta u Plovdivu, evropskoj prestonici kulture. Festival je bio posvećen istraživanju alternativnih metoda za individualni i grupni rad sa ljudima.

Na festivalu profesorka predstavila tehnike i metode koje koristi i u radu sa učenicima u Savremenoj

Zapažena sesija profesorke Ane Brkić prisutnima je proširila znanja iz oblasti upoznavanja, povezivanja i poboljšanja rada u grupi, komunikacije sa učenicima, razvoja timskog duha, učenja kroz igru, empatije i razvoja kreativnosti u rešavanju problema.

Profesorka u Savremenoj Ana Brkić na festivalu u Plovdivu

Učesnici nisu bili pasivni posmatrači, već su interakitivno učestvovali u radionici na način na koji učestvuju i učenici Savremene, te su imali mogućnost da kroz sopstveno iskustvo dožive jedan čas građanskog vaspitanja u Savremenoj gimnaziji.

Organizatori izrazili veliku zahvalnost profesorki Ani i pozvali je na Prvu balkansku konferenciju iz psihodrame u obrazovanju

Zbog tehnika i znanja koje je profesorka Ana demonstrirala, organizatori konferencije izrazili su veliku zahvalnost i pozvali je na Prvu balkansku konferenciju iz psihodrame u obrazovanju, koja će se održati u Bugarskoj u julu.

Kroz drugačiji pristup časovima učenici su podstaknuti da razmišljaju i istražuju

Profesorka Ana se kontinuirano usavršava iz oblasti psihodrame i na ovaj način stiče nova znanja koja primenjuje i na svojim časovima. Psihodrama predstavlja psihoterapijski pravac koji korišćenjem dramskih metoda istražuje međuljudske odnose i unutrašnji svet pojedinaca sa ciljem buđenja spontanosti i kreativnosti. 

Povezujući svoja vannastavna istraživanja i obuke iz ove oblasti sa radom u školi, Ana pronalazi drugačije i nove načine kojima pristupa učenicima, osmišljajući sve interesantnije časove i radionice. Na njenim časovima učenici su pozvani da razmišljaju, istražuju i kritički pristupaju sebi i svetu, i to kroz njima pristupačne i zanimljive metode.

Čestitamo profesorki Ani i želimo joj puno uspeha i u daljem radu!

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.