Karijerno putovanje za savremene maturante

Savremeni maturanti su od 9. do 13. septembra u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje imali priliku da učestvuju u radionici „Karijerno putovanje”. 

Na ovoj zanimljivoj radionici učenici su poboljšali svoj lični razvoj kroz razumevanje sebe i svojih kompetencija i saznali koje su to mogućnosti za učenje i zapošljavanje i na koji način mogu da upravljaju svojom karijerom. Analiziranje i ostvarivanje aktuelnih i razvojnih ciljeva u karijeri celoživotni je proces, za koji savremeni učenici sada imaju priliku da ga razumeju i planiraju.

Detaljno osmišljena radionica kao odlična priprema za karijeru

Ova radionica bila je podeljena u tri nivoa.

Učenici su prvo razvijali samorefleksiju kako bi uspešnije istražili svoje sposobnosti i veštine, interesovanja i želje, očekivanja od sebe i zanimanja... i razumeli sebe, svoje kompetencije, razvojne potencijale, motivaciju, svoj vrednosni sistem...

Drugi deo radionice bio je rezervisan za motivisanje učenika na istraživanje, prikupljanje i korišćenje informacija o fakultetima i drugim oblicima obrazovanja, tržištu rada, zahtevima zanimanja, dok su na kraju učenici formirali racionalne stavove o planiranju karijere kroz sistematičan pristup i integraciju znanja o sebi, svetu obrazovanja i rada, ne zanemarujući dinamičnost i razvoj karijere.

Savremeni maturanti proaktivni u odabiru buduće profesije

Školski tim Savremene gimnazije za karijerno vođenje i savetovanje zadovoljan je učešćem i odzivom savremenih maturanata, a u narednom periodu organizovaće još aktivnosti čiji je cilj da usmere učenike na putu razvoja na kome pojedinac nastupa aktivno, pravi izbore i donosi odluke, među kojima i one koje se odnose na njegovo zanimanje.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.