Savremeni gimnazijalci na Festivalu zdravlja

Učenici I i II razreda Savremene gimnazije prisustvovali su u sredu i četvrtak, 30. i 31. oktobra 2019. godine, u Domu Vojske Srbije u Beogradu, predavanjima koja su održana u okviru 20. Jesenjeg festivala zdravlja.

Održane su tribine sa temama:

  1. važnost očuvanja reproduktivnog zdravlja i prevencija polno prenosivih bolesti;
  2. psihoaktivne supstance – rizik od droga, posledice konzumiranja, krivične i prekršajne posledice konzumiranja droga;
  3. bezbednost dece na internetu i društvenim mrežama.

Navedene teme izazvale su veliko interesovanje naših učenika, koji su učestvovali u diskusijama sa predavačima. U toj razmeni, naši učenici su dobili korisne informacije i praktične savete kako da se ponašaju i postave u rizičnim situacijama kada je njihova bezbednost na internetu ugrožena, objašnjeni su im svi vidovi nasilja uz predstavljanje primera koji su se desili u realnom životu.

Zanimljive teme koje podstiču diskusiju

Još jedna od bitnih tema koja je predstavljena učenicima odnosila se na isticanje važnosti prevencije polno prenosivih bolesti i toga na koje načine učenici treba da čuvaju svoje zdravlje. Cilj teme o psihoaktivnim supstancama je bio da se podigne svest učenicima o štetnosti droga i poveća angažovanost učenika u suzbijanju njihovog korišćenja.

Edukacija naših učenika na ovaj način se ne završava, jer sve što su saznali preneće svojim vršnjacima na časovima odeljenjske zajednice.

U narednom periodu Savremena gimnazija će se truditi da, kao i do sada, svojim učenicima obezbedi prisustvo na ovakvim i sličnim tribinama, što će im omogućiti adekvatno pristupanje svakodnevnom životu.

Za više fotografija, pogledajte galeriju.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.