Predavanje o reproduktivnom zdravlju u Savremenoj

Učenici prvog razreda Savremene gimnazije prisustvovali su u utorak, 26. novembra, predavanju na temu „Reproduktivno zdravlje”. Kao što je planirano Programom unapređivanja obrazovnovaspitnog rada, učenici su saznali više o ovoj veoma važnoj temi. Na ovaj način se ostvaruje Program zaštite zdravlja učenika sa ciljem izgrađivanja njihove zdrave i zrele ličnosti.

Gost-predavač iz GAK „Narodni front” podelila znanje sa učenicima

Gost-predavač, specijalista ginekologije i akušerstva dr Sanja Plamenac iz GAK „Narodni front” upoznala je učenike sa značajem reproduktivnog zdravlja i prevencijom polno prenosivih bolesti.

Fokus predavanja je bio na informisanju učenika o bezbednim, efektnim, dostupnim i prihvatljivim metodama planiranja porodice i očuvanju seksualnog zdravlja, čija je svrha unapređenje kvaliteta života i ličnih veza.

Učenicima je bila najinteresantnija tema o polno prenosivim bolestima, o kojima su putem diskusije mogli da čuju proverene i tačne informacije.

Ovim putem,

  1. uključujemo učenike u zdravstveno-vaspitne akcije;
  2. podstičemo ih na usvajanje znanja o čuvanju zdravlja;
  3. nastojimo da razvijamo svest i odgovornost učenika o značaju lične higijene;
  4. upoznajemo ih sa potrebom planiranja porodice i uspostavljanja humanijih međuljudskih odnosa.

Savremena gimnazija pruža mogućnost učenicima da, u skladu sa svojim interesovanjima, dobiju praktična znanja i prepoznaju faktore rizika kako bi se zaštitili od bolesti i time formirali odgovoran odnos prema zdravom načinu života.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.