Savremena dovodi prestižni Science On Stage Europe u Srbiju

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je nastavnik Savremene gimnazije, Saša Ivakić, jedan od najzaslužnijih što će jedinstvena evropska organizacija Science On Stage Europe dobiti svog predstavnika i u našoj zemlji. To znači ekskluzivnu mogućnost da se u Srbiji organizuju Science On Stage obuke nastavnika za STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) predmete, kao i dodatan rad na primeni i unapređenju ovog koncepta u nastavi i dodatnom razvoja učenika.

Šta predstavlja Science On Stage?

Science on Stage je najveća mreža STEM nastavnika u Evropi, koja broji više od 100.000 predstavnika iz preko 30 zemalja Evrope i širi se globalno, te za sada uključuje i Kanadu, Egipat, Kazahstan i Gruziju.

Mreža Science on Stage EU je nastala iz projekta „Physics on Stage”, koji su pokrenuli 1999. godine CERN (European Organization for Nuclear Research), ESA (European Space Agency) i ESO (European Southern Observatory), a u okviru „European Science and Technology Week 2000”.

Posebna je čast što će naš nastavnik biti deo tima koji predstavlja Srbiju u ovoj prestižnoj edukativnoj mreži na međunarodnom nivou i što, sa druge strane, imamo priliku da inovativne nastavne prakse podelimo sa učenicima i nastavnicima širom Srbije. SonS mreža je prepoznala Sašu i kolege iz Instituta za moderno obrazovanje kao partnere za sprovođenje STEM aktivnosti na nacionalnom nivou ne samo kada je reč o edukaciji učenika i nastavnika ili radionicama sa decom već i za održavanje nacionalnog Science on Stage festivala, jednom u dve godine, i izbor naših predstavnika na internacionalnom festivalu.

Science On Stage Srbija otvoriće brojne mogućnosti nastavnicima u Srbiji

Osnovni cilj SonS organizacije jesu razmena najboljih nastavnih praksi i usavršavanja STEM nastavnika, ali i razvoj učenika kroz kvalitetne obrazovne prakse. Ova platforma omogućava nastavnicima u Srbiji da razmenjuju koncepte predavanja i iskustvo sa svojim kolegama širom Evrope, da dobiju ideje i inspiraciju kako da obogate STEM nastavu i učine je zanimljivijom za svoje učenike, a nova dostignuća i oglede približe interesovanjima učenika.

Science On Stage organizuje različite događaje i susrete za učenike i nastavnike na nacionalnom i internacionalnom nivou kao što su: festivali, radionice, stipendije za usavršavanje u inostranstvu, treninzi i kursevi, kao i stalni sastanci sa predstavnicima svih zemalja. Sve ovo je sada dostupno učenicima i nastavnicima u Srbiji.

Festivali – smotre najboljih ogleda i razmena nastavnih koncepata

Institut će organizovati i prvi Science On Stage festival u Srbiji, na kome će nastavnici i učenici iz cele Srbije imati priliku da predstave svoje eksperimente i projekte iz STEM oblasti. Pored toga, IMO je obrazovao stručni odbor, koji čine nastavnici ovih predmeta iz škola širom Srbije i čija će jedna od uloga biti da tokom ovog festivala izabere najbolje projekte, odnosno tim koji će predstavljati Srbiju na narednom evropskom Science On Stage festivalu, koji će se održati od 24. do 27. marta 2022. godine u Pragu.

Festivali su svojevrsne smotre najboljih, najzanimljivijih i najaktuelnijih eksperimenata iz različitih STEM oblasti, na kojima nastavnici i učenici razmenjuju kontakte, iskustva, informacije i dobre prakse. Po odlasku u svoje zemlje, predstavnici svih timova, među kojima su i učenici, uvek ponesu pregršt znanja koja mogu da podele sa svojim kolegama i vršnjacima.

Upravni odbor organizacije Science On Stage Srbija, sastavljen od međunarodno priznatih stručnjaka iz svih STEAM oblasti iz različitih gradova Srbije, kontinuirano će raditi na razmeni ideja i informacija kako bi kolegama učinio dostupnim i lako primenjivim sve principe i mogućnosti STEM-a.

Zašto je STEM važan i šta donosi učenicima?

STEM obrazovanje se zasniva na ideji da učenici interdisciplinarno stiču znanja iz četiri oblasti: nauka (Science), tehnologija (Technology), inženjerstvo (Engineering) i matematika (Mathematics). Dakle, suština je da se ove discipline ne uče odvojeno, već da se kroz STEM integrišu u jedinstven program u okviru koga učenici kroz različite povezane projekte istovremeno dobijaju znanja iz više disciplina.

Ovaj pristup u učenju značajno doprinosi ne samo lakšem usvajanju i primeni znanja, koja su dugotrajna, već se na taj način razvijaju i kritičko mišljenje učenika, kreativnost i inovativnost, problemski pristup učenju i niz drugih značajnih veština. Nastavnicima na svim nivoima obrazovanja primena STEM principa doprinosi zanimljivosti, interaktivnosti i praktičnosti nastave, što istovremeno donosi i veću pažnju i bolje rezultate učenika, a to svaki predavač želi.

Zahvaljujući organizaciji Science On Stage Srbija, sada nastavnici u Srbiji imaju na raspolaganju materijale, istraživanja, kontakte i mogućnost da se susretnu i razmene iskustva o STEM obrazovanju sa kolegama iz cele zemlje i Evrope. Sa druge strane, učenici imaju prilike da uče po naprednim STEM principima i da se kroz, interdisciplinarni pristup, bolje upoznaju sa četiri važne naučne oblasti.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.