Savremena kao primer dobre prakse na obrazovnoj konferenciji

U petak, 3. aprila, održana je prva onlajn međunarodna konferencija pod nazivom „Savremeno obrazovanje 2020”. Organizatori konferencije bili su Institut za moderno obrazovanje i Alijansa prosvetitelja Srbije, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje.

Kroz izlaganja pedagoških stručnjaka na različite teme, među kojima su bili i profesori Savremene gimnazije Saša Ivakić i Filip Lončar, analizirani su uslovi obrazovanja i prosvećivanja u Srbiji i zemljama regiona. Razmatrali su se praktični i teorijski aspekti obrazovnovaspitnog rada i razmenila iskustva učesnika u obrazovnim procesima. 

Stručni radovi savremenih profesora izazvali veliku pažnju na konferenciji

Među autorima i izlagačima na konferenciji bila su i dvojica profesora Savremene gimnazije – Saša Ivakić, profesor informatike u Savremenoj gimnaziji i osnovnoj školi, i profesor informatike i saradnik Instituta za moderno obrazovanje Filip Lončar. 

Oni su, zajedno sa stručnom saradnicom Instituta Aleksandrom Ikonov, pripremili dva stručna rada na temu: „Moćan softver za onlajn-učenje ‘ActivePresenter’” i „Virtuelna realnost od 3D do 9D – prednosti višedimenzionalnog pristupa nastavnom procesu”. 

Savremena kao primer upotrebe najnovijih VR uređaja u nastavi

U prvom naučnom radu, koji je bio predstavljen i kao onlajn-radionica na konferenciji, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa korisnim digitalnim resursom koji omogućava snimanje ekrana, uređivanje audio i video snimaka, pravljenje simulacija, izradu nastavnog materijala, kvizova i obrazovnih igrica i koji učenicima Savremene pomaže tokom samog procesa učenja.

Drugi naučni rad u fokusu je imao predstavljanje benefita korišćenja VR uređaja u nastavnom procesu prateći efekte primene Class VR i 9D Starship VR uređaja u nastavi u Savremenoj. Rezultati korišćenja ovih alata pokazuju pozitivan uticaj na podizanje nivoa učeničkog interesovanja i motivacije, ali i razvoj veština iskustvenog učenja. Pored vidljivog kreativnog pristupa podučavanju, primena VR uređaja pokazala se i kao dobro nastavno sredstvo u obrazovanju učenika dvojezičnog, nacionalnog i Cambridge International nastavnog programa.

Učesnici konferencije prisustvovali onlajn-predavanjima iz zemlje i inostranstva

Naučni odbor konferencije činilo je čak 13 doktora nauka, cenjenih stručnjaka u oblasti obrazovanja i vaspitanja, a u organizacionom odboru bilo je devet kolega iz Alijanse prosvetitelja Srbije, Društva defektologa Vojvodine i Crne Gore, sa Pedagoškog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Instituta za moderno obrazovanje.

Četrdeset domaćih i inostranih autora iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Francuske iznelo je svoja zapažanja o trenutnim i budućim trendovima razvoja obrazovanja i vaspitanja, ali i ponudilo i praktične alate i modele rada u onlajn-okruženju, među generacijama dece koja aktivno i svakodnevno koriste digitalnu tehnologiju. 

Čestitamo svim učesnicima koji su prihvatili izazov i pripremili svoja onlajn-izlaganja korišćenjem mnogobrojnih IT alata i softverskih programa. Zajedno sa njima, Savremena gimnazija je još jednom pokazala kako su posvećeni prosvetni radnici inicijatori i nosioci promena u obrazovanju u Srbiji.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.