Zabavan projektni zadatak u Savremenoj: Medijski fenomeni i rijaliti programi

Savremeni gimnazijalci imali su zanimljiv projektni zadatak, koji objašnjava nastanak rijaliti programa, njihovu ulogu u medijskom prostoru, format i strukturu programa i uticaj koji oni ostvaruju na gledaoce. Ovaj zanimljiv poduhvat inspirisao je učenike da temi pristupe sa aspekta istraživača i da pokušaju da odgovore na neka važna pitanja.

Izborni programi Savremene prate najvažnije tokove 21. veka

Živimo u savremenom svetu u kom nas tehnologija i mediji svakodnevno prate. S obzirom na to, izborni programi Savremene gimnazije – Jezik, mediji i kultura i Pojedinac, grupa i društvo – dobar deo svog nastavnog plana i programa posvećuju upravo medijima, njihovom uticaju i kreatorima i primaocima medijskih poruka.

Učenici su u okviru svojih prezentacija napravili uporednu analizu sa rijaliti programima u Evropi i na osnovu toga izvukli određene zaključke. Na sledećim linkovima nalaze se zanimljivi radovi učenika:

Učenici su poseban deo projektnog zadatka posvetili smišljanju sopstvenih rijaliti programa, uz propozicije, nagrade i kazne za takmičara tog imaginarnog šoua. Savremena gimnazija posebno pohvaljuje kritički osvrt učenika prilikom izrade radova.

Prezadovoljna sam i ponosna sam što sam roditelj učenika Savremene gimnazije. Već pri prvom susretu sa rukovodstvom škole, kada sam se interesovala o upisu svog deteta, uvidela sam sa koliko ljubavi, entuzijazma i profesionalizma pristupate svom radu. Bila sam zadivljena pristupom, idejama i načinom rada. Tako nešto postoji i kod nas! Ne treba Vam dugo da shvatite da je to škola koju biste poželeli svakom detetu. Kreativnost, savremena tehnologija , kvalitetno obrazovanje, ali pre svega ljudskost koja odiše u školi, čine ovu školu drugačijom koja s pravom po meni nosi naziv, Savremena gimnazija. Sa ovakvim pristupom od samog početka, uspeh ove škole, a i naše dece sa vama, je neizbežan. Sve čestitke! Jelena Đorđević, Andrijina mama
Savremena u svakom smislu, naša škola pruža funkcionalno znanje i dobru pripremu za visoke škole i fakultete u Srbiji i inostranstvu. Primenom savremene i kreativne metodike nastave, u kojoj su nastava i procena dostignuća učenika usklađeni sa najvišim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, naša škola temeljno i kvalitetno unapređuje jezičku, matematičku, naučnu, umetničku, kulturnu, tehničku i informatičku kompetenciju – što je neophodno za nastavak obrazovanja i dalji profesionalni razvoj. Kabinetska nastava je propraćena upotrebom interaktivnih tabli i edukativnog softvera, a praktična istraživačkim radom i kritičkim razmišljanjem.